DSpace Repository

İNDİGO BOYAR MADDELERİNİN ANAEROBİK ARITILABİLİRLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Show simple item record

dc.contributor.author SPONZA, DELİA TERESA
dc.contributor.author IŞIK, Mustafa
dc.contributor.author ATALAY, HÜLYA
dc.date.accessioned 2015-10-07T15:18:02Z NULL
dc.date.available 2015-10-07T15:18:02Z NULL
dc.date.issued 2000
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12397/2683 NULL
dc.description.abstract Bu çalışma indigo boyar maddelerini kullanan tekstil endüstrisi atıksularının anaerobik arıtımına ışık tutmak amacı ile yapılmıştır. Anaerobik ve granül çamur kültürlerinde indigo boyasının anaerobik olarak biyolojik parçalanabilirliği ve bu boyanın bu kültürlerde toksisitesi araştırılmıştır. Granül ve anaerobik çamur kültürleri için toksisiteyi gösteren IC50 değerleri sırasıyla 1070 mg/L ve 510 mg/L bulunmuştur. Bu değerler granül çamur kültürünün indigo boyasının toksisitesine daha dirençli olduğunu göstermektedir. Aklimasyon çalışmalarında her iki kültürün de 30, 60 ve 100 mg/L boya derişimlerinde 13 ve 20 günlük inkübasyonları yapılmış % 100 renk giderimi ile maksimum % 45 KOİ giderme verimi gözlenmiştir. Aynı konsantrasyon aralıkları için 50 günlük inkübasyon sonunda % 70 civarında KOİ giderimleri elde edilmiştir. Kinetik çalışmalardan her iki kültür için kinetik katsayılar; maksimum substrat giderim hızı (Rmax), yarı doygunluk substrat derişimi (Ks) ve maksimum substrat giderim hız sabiti (kmax) değerleri hesaplanmıştır. Her iki kültürde Ks'lerin başlangıç KOİ'sine kıyasla düşük çıkması ortamda substrat/boya akümülasyonunun olmadığını göstermiştir. This study was performed to examine the anaerobic treatability of textile wastewaters containing indigo dyestuffs. The anaerobic biodegradability and toxicity of indigo dyestuffs were investigated in anaerobic and granular sludge cultures. IC50 values, which represent the inhibitory concentration(as 50 %) were found to be 1070 mg/L and 510 mg/L for granular and anaerobic sludge cultures, respectively. These values showed that the granular sludge culture is more resistant to toxicity of indigo dye. Acclimation studies were carried out in both two cultures at 30, 60 and 100 mg/L of indigo concentrations. %100 colour and 45% maximum COD removal efficiencies were observed at 13 and 20 days sludge incubation period Nearly 70% COD removal efficiencies were obtained at 50 days sludge incubation period for both dye concentrations. Kinetic coefficients such as maximum substrate removal rate(Rmax), half-saturation concentration of substrate(Ks) and maximum substrate removal constant(kmax) were calculated for both cultures. Obtained lower Ks values showed that the accumulation of substrate/dye not occurred. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi en_US
dc.subject Tekstil atıksuları, İndigo boyama , Anaerobik giderim, IC50 değerleri Textile wastewaters,Indigo dyeing, Anaerobic removal, IC50 values en_US
dc.title İNDİGO BOYAR MADDELERİNİN ANAEROBİK ARITILABİLİRLİKLERİNİN İNCELENMESİ en_US
dc.title.alternative THE INVESTIGATION OF ANAEROBIC TREATABILITY OF INDIGO DYES en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account