DSpace Repository

KAFEİNİN SU VE ETİL ASETAT/KLOROFORM KARIŞIMI ARASINDAKİ DAĞILMA KATSAYILARININ ORTAM ASİTLİĞİNE BAĞLI OLARAK DEĞİŞİMİ

Show simple item record

dc.contributor.author AYDIN, ADEM
dc.contributor.author BİLGİN, Mehmet
dc.contributor.author İNCİ, İsmail
dc.contributor.author HASDEMİR, İ. Metin
dc.contributor.author VATAN, Ö.
dc.date.accessioned 2015-10-07T15:17:46Z NULL
dc.date.available 2015-10-07T15:17:46Z NULL
dc.date.issued 2000
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12397/2680 NULL
dc.description.abstract Kafein, ülkemizde önemli bir tarımsal ürün olan ve büyük miktarlarda üretilen çayın enönemli bileşenidir. Kafein, çok yaygın ve farklı alanlardaki kullanımı nedeniyle büyük ticarideğer taşımaktadır. Bu nedenle, ekonomik üretim proseslerinin geliştirilmesi son dereceönemlidir.Bu çalışmanın amacı, kafeinin su ve etil asetat/kloroform karışımı arasındaki dağılmakatsayılarının pH\'a bağlı olarak değişiminin incelenmesidir. Çalışmada organik çözücükarışımı etil asetat/kloroformun beş farklı oranı kullanılmıştır. Bu oranlar %20, %40, %50,%60 ve %80 kloroform içerecek şekilde seçilmiştir. Ayrıca dağılma katsayısının pH\'yabağımlılığının incelenmesi için denemeler beş farklı pH\'da yapılmıştır. Bu pH değerleri 5.65,5.90, 6.25, 7.10 ve 7.90\'dır. Deneysel çalışmada hazırlanan % 1\'lik (hacimsel) kafeinçözeltisinden belirli miktar alınarak çözücü karışımı ile ekstrakt edilmiş ve iyodometriyöntemiyle kafein analizi yapılmıştır. Yapılan deneysel çalışmalar sonucunda, pH değerininyükselmesiyle dağılma katsayısının arttığı tespit edilmiştir.Caffeine is a main component of tea, which is an important agricultural product in ourcountry. It has a great economical value because of its different and extensive industrialapplications.The aim of this study is to investigate the variation of the distribution coefficients ofcaffeine between water and ethyl acetate/chloroform mixture depending on pH. Ethylacetate/chloroform mixture was used in five different ratios. These ratios were selected as tocontain 20%, 40%, 50%, 60% and 80% chloroform. Also five different pH were selected toinvestigate the distribution coefficient depending on pH. These pH values were 5.65, 5.90,6.25, 7.10 and 7.90.In experimental investigations, 1% aqueous solution of caffeine was used. Caffeinecontent was analysed by means of Iodometry method.It was seen that the distribution coefficient of caffeine between water and solvent mixturewas increased with increasing pH. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi en_US
dc.subject Kafein, Ekstraksiyon, Dağılma katsayısıCaffeine, Extraction, Distribution coefficient en_US
dc.title KAFEİNİN SU VE ETİL ASETAT/KLOROFORM KARIŞIMI ARASINDAKİ DAĞILMA KATSAYILARININ ORTAM ASİTLİĞİNE BAĞLI OLARAK DEĞİŞİMİ en_US
dc.title.alternative VARIATION OF DISTRIBUTION COEFFICIENT OF CAFFEINE BETWEEN WATER AND ETHYL ACETATE/CHLOROFORM MIXTURE DEPENDING ON THE MEDIUM ACIDITY en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account