DSpace Repository

BETONARME KOLONLARIN DAVRANIŞINA ETKEN OLAN TASARIM DEĞİŞKENLERİ ÜZERİNE ANALİTİK BİR İNCELEME

Show simple item record

dc.contributor.author KALTAKCI, M.Yaşar
dc.contributor.author KORKMAZ, Hasan H.
dc.contributor.author KORKMAZ, S. Zerrin
dc.date.accessioned 2015-10-07T15:14:55Z NULL
dc.date.available 2015-10-07T15:14:55Z NULL
dc.date.issued 2001
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12397/2648 NULL
dc.description.abstract Bu çalışmada betonarme kolonların moment-eğrilik ilişkilerine etken olan tasarım değişkenleri üzerine analitik bir inceleme amaçlanmış ve bu amaçla bir bilgisayar programı geliştirilmiştir. Betonarme kolonların davranışına etki eden beton basınç dayanımı, donatı çeliği akma dayanımı, boyuna donatı ve sargı donatısı miktarı ve donatıdaki pekleşme olayının betonarme kolonlar üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Geliştirilen bilgisayar programı, kabuk betonun ezilmesi, donatıda pekleşmeyi, göbek betonu için sargı donatısı etkisini ve gerçekçi matematiksel malzeme modellerini göz önüne alabilen ve “katmanlı-modelleme” tekniğini kullanarak çözüm yapabilen FORTRAN dilinde yazılmış bir programdır (Parviz vd., 1981). In this study design variables of reinforced concrete sections under simple flexure will be studied analytically and for that aim a computer program is developed. The variables that influence the behavior of R.C. sections, concrete compression strength, yield strength of steel, tension, compression and transverse steel amount and effect of strength hardening of steel are studied. Developed computer program is using layered modeling technique and capable of taking in to account; crushing of cover and core concrete, strain hardening of steel and effect of confinement on core concrete (Parviz and others, 1981). en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi en_US
dc.subject Betonarme, Kolon, Moment-eğrilik, Tasarım değişkeni Reinforced concrete, Column, Moment-curvature, Design variable en_US
dc.title BETONARME KOLONLARIN DAVRANIŞINA ETKEN OLAN TASARIM DEĞİŞKENLERİ ÜZERİNE ANALİTİK BİR İNCELEME en_US
dc.title.alternative AN ANALYTICAL RESEARCH ON DESIGN VARIABLES EFFECTIVE ON R.C. COLUMNS en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account