DSpace Repository

DELİKLİ İZOTROPİK LEVHALARDA TERMAL GERİLME ANALİZİ

Show simple item record

dc.contributor.author KAYA, Sami
dc.contributor.author DAĞHAN, Behçet
dc.contributor.author Uyaner, Mesut
dc.date.accessioned 2015-10-07T15:14:29Z NULL
dc.date.available 2015-10-07T15:14:29Z NULL
dc.date.issued 2002
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12397/2643 NULL
dc.description.abstract Malzeme davranışlarını etkileyen önemli faktörlerden birisi de sıcaklıktır. Her malzemenin sıcaklığa karşı davranışı farklılık arz eder. Dolayısıyla aynı şartlarda çalışan farklı malzemeden yapılmış makine elemanlarının da sıcaklıktan dolayı davranışları farklı olacaktır. Dış ortam sıcaklığının veya çalışma sıcaklıklarının değişmesi, makine elemanlarında istenmeyen gerilmelerin oluşmasına sebep olabilir. Sıcaklık değişimlerinden dolayı makine elemanlarında meydana gelebilecek istenmeyen gerilmeleri elimine etmek için gerekli incelemeler yapılmalı ve uygun konstrüksiyonlar oluşturulmalıdır. Makine elemanı üzerine delikler açılarak veya sınır şartları uygun şekilde seçilerek istenmeyen gerilmeler düşürülebilir. Bu çalışmada malzeme üzerine açılan deliklerin sıcaklık değişiminden doğan gerilmeleri nasıl etkilediği incelenmiştir. Nümerik çözümlerin elde edilmesinde ANSYS sonlu elemanlar paket programı kullanılmıştır. One of the important factors that affect the behavior of the engineering material is temperature. Every material has a different response to temperature changes. Because of this fact machine elements' behavior related to temperature changes is also different. Outside temperature and working temperature variations results in some undesired stresses. For eliminating these stresses necessary researches must be realized and suitable constructions have to be designed. In this study, effects of the hole on the stresses due to the temperature variations are examined. Numerical solutions are obtained by utilizing ANSYS finite element software. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi en_US
dc.subject Termal gerilme, Levhalar, Sonlu elemanlar yöntemi Thermal stress, Plates, Finite element method en_US
dc.title DELİKLİ İZOTROPİK LEVHALARDA TERMAL GERİLME ANALİZİ en_US
dc.title.alternative THERMAL STRESS ANALYSIS IN ISOTROPIC PLATES WITH HOLE en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account