DSpace Repository

KANBAN SAYISI VE İŞLEM ZAMANI DAĞILIMLARININ HÜCRESEL İMALAT ORTAMINDAKİ BİR JIT SİSTEMİNİN PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

Show simple item record

dc.contributor.author BAYKOÇ, Ömer Faruk
dc.contributor.author EGE, Yunus
dc.contributor.author SHAHLA, Raed Abu
dc.date.accessioned 2015-10-07T15:13:09Z NULL
dc.date.available 2015-10-07T15:13:09Z NULL
dc.date.issued 2002
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12397/2628 NULL
dc.description.abstract Tam Zamanında Üretim (JIT) sistemleri ile ilgili simülasyon çalışmalarında çoğunlukla seri üretim sistemleri dikkate alınmıştır. Hücresel İmalat ortamında JIT sisteminin işleyişine dayalı simülasyon çalışmaları son derece az olup, var olan çalışmalarda da üretim hattının bütünü yerine sadece belli bir kesimi ele alınmaktadır. Bu çalışmada, hipotetik bir sistem tasarlanarak hücresel imalat ortamında bir JIT üretim hattının değişik kanban sayıları ve farklı işlem zamanı dağılımları altındaki davranışları incelenmiştir. Son hücredeki operatörün kullanım oranı, çıktı miktarı, çevrim zamanı ve aşamalar arasındaki stok miktarı (WIP) performans ölçütleri olarak seçilmiştir. Sistem SIMAN simülasyon dili ile simüle edilmiş, deney sonuçlarının istatistiksel analizinde ise MINITAB paket programı kullanılmıştır. In the simulation studies related to Just-In-Time (JIT) Production systems, mass production systems have been taken into the consideration mostly. Simulation studies based on the JIT philosophy in the cellular production environment are rather few, and in the existing studies only a part of the production line has been considered rather than the whole. In this study, the behaviours of a JIT production line in cellular production environment with respect to different kanban numbers and processing time distributions are investigated. Operator utilization at the last cell, output, cycle time and work in process buffer are selected as performance measures. System is simulated by using SIMAN simulation language and MINITAB package program is used to analyze the experimental results statistically. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi en_US
dc.subject Hücresel imalat, JIT, Simülasyon, Kanban, Çekme üretim sistemleri Cellular production, JIT, Simulation, Kanban, Pull production systems en_US
dc.title KANBAN SAYISI VE İŞLEM ZAMANI DAĞILIMLARININ HÜCRESEL İMALAT ORTAMINDAKİ BİR JIT SİSTEMİNİN PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ en_US
dc.title.alternative INVESTIGATING THE EFFECTS OF DIFFERENT KANBAN NUMBERS AND PROCESSING TIME DISTRIBUTIONS ON THE PERFORMANCE OF A JIT SYSTEM IN CELLULAR PRODUCTION ENVIRONMENT en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account