DSpace Repository

GÜNEŞ ENERJİSİ KAYNAKLI ABSORPSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMİNİN SİMÜLASYONU

Show simple item record

dc.contributor.author ATMACA, İbrahim
dc.contributor.author YİĞİT, Abdulvahap
dc.date.accessioned 2015-10-07T15:12:42Z NULL
dc.date.available 2015-10-07T15:12:42Z NULL
dc.date.issued 2002
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12397/2623 NULL
dc.description.abstract Dünya nüfusundaki hızlı artış ve teknolojinin gelişimi ile enerji ihtiyacı sürekli olarak artmaktadır. Artan bu ihtiyacı karşılayabilmek için yenilenebilir enerji kaynakları gibi bol ve tükenmeyen enerji çeşitlerini kullanmamız gereklidir. Güneş enerjisi bu alternatiflerden birisidir. Bu çalışmada, LiBr–su akışkan çiftiyle çalışan, tek kademeli, güneş enerjisi kaynaklı absorpsiyonlu soğutma sistemi simüle edilmiştir. Yapılan programla bu sistemde güneş enerjisinin kullanılabilirliği araştırılmış ve kollektör tipi ile depo hacminin değişimi ile güneşten yararlanma oranı FNP' nin değişimi elde edilen grafikler ile incelenmiştir. Ayrıca sistemde bir by–pass hattı kullanılarak bu durumun FNP üzerine etkisi de ele alınmıştır. With rapidly increase in world population and developing technology, demand of energy is ever increasing. In order to meet increasing need of energy, very large and inexhausted energy type as a renewable energy will be used. Solar energy is one of alternatives. In this study, solar powered, single stage, absorption cooling system, using water–lithium bromide solution, is simulated. Using solar energy in this system either possible or not is investigated and effect of collector type and storage tank mass in the fraction of the total load met by non–purchased energy (FNP) is researched. In addition, by – pass road is used in system and effect of its is investigated in FNP. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi en_US
dc.subject Güneş enerjisi, Absorpsiyon, Soğutma, Simülasyon Solar energy, Absorption, Cooling, Simulation en_US
dc.title GÜNEŞ ENERJİSİ KAYNAKLI ABSORPSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMİNİN SİMÜLASYONU en_US
dc.title.alternative SIMULATION OF SOLAR – POWERED ABSORPTION COOLING SYSTEM en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account