DSpace Repository

BASİT MONTAJ HATTI DENGELEME PROBLEMİ ÇÖZÜMÜ İÇİN BİR PETRİ AĞI YAKLAŞIMI

Show simple item record

dc.contributor.author KILINÇCI, ÖZCAN
dc.date.accessioned 2015-10-07T15:07:54Z NULL
dc.date.available 2015-10-07T15:07:54Z NULL
dc.date.issued 2004
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12397/2569 NULL
dc.description.abstract Montaj hattı dengeleme problemi bir atama problemidir. İş elemanları, hat üzerindeki işistasyonlarına birbirleri arasındaki öncelik ilişkileri sağlanarak atanırlar. Hat üzerinde sadece bir ürünişleniyorsa ve bu ürüne ait iş elemanlarının süreleri biliniyor ve sabit ise problem, basit montaj hattıdengeleme problemi olarak adlandırılır. Eğer hat üzerindeki iş istasyonu sayısı belli ise çevrim süresiazaltılmalıdır (BMHDP-1). BMHDP-1'i çözmek için Dal & Sınır algoritmaları, tabu araştırması,genetik algoritmalar vb. Araştırma tekniklerine dayalı sezgisel yöntemler geliştirilmektedir. Bumakalede, bu problemin çözümü için yeni bir yaklaşım olarak Petri ağları sunulmuştur. Petri ağları,kesikli olaylı sistemleri modelleyen, tasarlayan ve analiz eden bir tekniktir. Önerilen Petri ağlarınadayalı algoritma özellikle ulaşılabilirlik analizini kullanır. Algoritma MATLAB 6.0'da kodlanmıştır.Önerilen algoritmanın testi, Tonge'nin 70 iş elemanlı probleminde yapılmış, sonuçlar mevcut yediyöntemin sonuçları ile karşılaştırılmıştır. Algoritma, 13 çevrim süresinin 12'sinde en iyi sonuçlarıvermiştir.Assembly line balancing problem is an assignment problem. Tasks are assigned to work stationson the line by providing the precedence relations between tasks. When the only one product isproduced on the line and its tasks have deterministic times, the problem is called simple assembly linebalancing problem (SALBP). If number of work stations on the line is fixed, then cycle time should bereduced (SALBP-1). Heuristics based on branch and bound procedures, tabu search metaheuristics,genetic approaches, and etc. have been developed to solve SALBP-1. In this article, Petri nets arerepresented as a new approach to solve this problem. Petri nets are mathematical and graphical toolto model, design, and analyze discrete event systems. Proposed algorithm based on Petri nets uses theespecially reachability analysis to determine available tasks and select task into them. Algorithm iscoded in MATLAB 6.0. Proposed algorithm is tested on Tonge's 70-tasks problem, and then resultsare compared with existing seven methods' results. The algorithm gave best results for 12 of 13 cycletimes. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi en_US
dc.subject Montaj hattı dengeleme problemi, Petri ağları, Montaj üretim, Ulaşılabilirlik analiziAssembly line balancing problem, Petri nets, Assembly production, Reachability analysis en_US
dc.title BASİT MONTAJ HATTI DENGELEME PROBLEMİ ÇÖZÜMÜ İÇİN BİR PETRİ AĞI YAKLAŞIMI en_US
dc.title.alternative A PETRI NET APPROACH FOR SOLVING SIMPLE ASSEMBLY LINE BALANCING PROBLEM en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account