DSpace Repository

DERİ ENDÜSTRİSİ ATIK SULARININ BAŞYAYLA (KARAMAN) YÖRESİ PEKMEZ TOPRAĞI KULLANILARAK ARITILABİLİRLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Show simple item record

dc.contributor.author ÖZDEMİR, Celalettin
dc.contributor.author ARGUN, M Emin
dc.contributor.author DURSUN, Şükrü
dc.contributor.author KARATAŞ, Mustafa
dc.contributor.author DOĞAN, Selim
dc.contributor.author ALBAYRAK, Mustafa
dc.date.accessioned 2015-10-07T15:07:27Z NULL
dc.date.available 2015-10-07T15:07:27Z NULL
dc.date.issued 2004
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12397/2564 NULL
dc.description.abstract Atık suların arıtılmasında alternatif arıtım yöntemleri her geçen gün artmaktadır. Yapılan çalışmalara ve pratikteki uygulamalarına bakıldığında ilginin uygulanması kolay, ekonomik ve yüksek verime sahip yöntemler üzerinde yoğunlaştığı görülmektedir. Çalışmalarımızda Başyayla yöresi pekmez toprağı olarak bilinen ve pekmez yapımında çöktürme amaçlı olarak kullanılan kalsit ağırlıklı işlem görmemiş toprak numunesi kullanılmıştır. Bu bağlamda yaptığımız çalışmada toprak numunesinin kimyasal yapısı incelenerek arıtmada kullanılabilirliği araştırılmıştır. Deneysel çalışmalarda bir deri endüstrisi atık sularından kompozit olarak alınan numunede, KOİ (Kimyasal Oksijen İhtiyacı), AKM (Askıda Katı Madde), krom (VI) ve toplam krom parametrelerinin giderimi üzerine çalışılmıştır. Atık su numunesinde 2000 mg/L dozda ve pH 6'da %80'in üzerinde verimler elde edilmiştir. Alternative wastewater treatment methods were developed in recent years. According to experimental and practical applications, scientist's interest is focus on easy applicable, economical and optimum efficiency methods. In our experiments raw soil sample known as Basyayla region grape molasses soil was used. In this content, we investigated chemical structure of soil sample and its usage in water treatment. This soil which constituted of mostly calcite was used for sedimentation for making grape molasses. Experimental studies were taken place on removal of COD (Chemical Oxygen Demand), SS (Suspended Solid), chromium (VI) and total chromium from composite sample of the tannery wastewater. About 80 percent removal efficiency was obtained for wastewater sample for 2000 mg/L dosage and pH 6. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi en_US
dc.subject Deri endüstrisi, içme suyu, pekmez toprağı, kalsit, verim. Tanning industry, drinking water, grape molasses soil, calcite, efficiency. en_US
dc.title DERİ ENDÜSTRİSİ ATIK SULARININ BAŞYAYLA (KARAMAN) YÖRESİ PEKMEZ TOPRAĞI KULLANILARAK ARITILABİLİRLİKLERİNİN İNCELENMESİ en_US
dc.title.alternative DERİ ENDÜSTRİSİ ATIK SULARININ BAŞYAYLA (KARAMAN) YÖRESİ PEKMEZ TOPRAĞI KULLANILARAK ARITILABİLİRLİKLERİNİN İNCELENMESİ en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account