DSpace Repository

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNDE (CBS) AĞ ANALİZİ TEKNİKLERİYLE EMLAK VERGİ DEĞERLERİNİN TAKİBİ

Show simple item record

dc.contributor.author ALKAN, Mehmet
dc.contributor.author NİŞANCI, Recep
dc.contributor.author YILDIRIM, Volkan
dc.date.accessioned 2015-10-07T15:04:57Z NULL
dc.date.available 2015-10-07T15:04:57Z NULL
dc.date.issued 2006
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12397/2536 NULL
dc.description.abstract Gelişmiş ülkelerde emlak vergileri (EV) yerel yönetimler ve merkezi idareler için önemli bir kaynak teşkil etmektedir. Ancak ülkemizde yasal mevzuat, uygulayıcılar ve kurumlar arası koordinasyon eksikliği, vergiye esas taşınmazların belirlenememesi, takip edilememesi ve taşınmaz değer karşılıklarının doğru olarak tespit edilememesine neden olmaktadır. Bunların sonucunda, önemli oranda ekonomik kayıp ortaya çıkmaktadır. Günümüzde bilgi teknolojileri yardımıyla vergi mükellefleri ve ilgili kurumların emlak vergi değerlerine optimal bir şekilde erişimi sağlayacak ve vergi kayıpları minimum seviyeye indirecek sistemlerin kurulması mümkündür. Yapılan bu çalışmada, Coğrafi Bilgi Sistemleri teknikleri kullanılarak, yasal mevzuatta bölge, cadde veya sokak bazında belirlenen asgari emlak vergi değerlerinin taşınmazlara yansıtılması ve asgari beyan sisteminin kontrolü amacıyla bir model tasarlanarak örnek bir uygulama yapılmıştır. Bu amaçla yol ağı ile kadastral veriler ilişkilendirilerek vergiye esas taşınmazlar için bir veri tabanı (VT) tasarımı gerçekleştirilmiştir. Real estate tax is a very big resource for local authorities and central administrations in developed countries. On the other hand, because of lacking of legal legislation, applicators and communication between institutions, real estates having responsibility for tax and real estate values can not be determined. This lead to an important economical loss. Today, constitution of systems which allow taxpayers and related institutions to access real estate tax values optimally and minimize tax loss is possible via information technologies. In this study, minimum real estate values specified in district or street based were taken into consideration for tax. Then, a model was designed and a sample application was performed to control minimum declaration values. For this purpose, after linking road network and cadastral data, a database design was realized for real estates having responsibility for tax. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi en_US
dc.subject Emlak vergileri, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Veri tabanı Real estate tax, Geographic Information Systems, Database en_US
dc.title COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNDE (CBS) AĞ ANALİZİ TEKNİKLERİYLE EMLAK VERGİ DEĞERLERİNİN TAKİBİ en_US
dc.title.alternative DETERMINATIONS OF REAL ESTATE TAX VALUES VIA GEOGRAPHİC INFORMATİON NETWORK ANALYSES TECHNIQUES en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account