DSpace Repository

GUTENBERG- RICHTER BAGINTISINDAKİ b DEĞERİNİN TESPİTİ İÇİN ALTERNATİF BİR METOT VE GÜNEYBATI TÜRKİYE'DE BİR UYGULAMASI

Show simple item record

dc.contributor.author KALYONCUOĞLU, Ü. Yalçın
dc.contributor.author UYANIK, Osman
dc.contributor.author ALTUNCU, Selda
dc.contributor.author GEÇİM, Eylem
dc.date.accessioned 2015-10-07T15:03:48Z NULL
dc.date.available 2015-10-07T15:03:48Z NULL
dc.date.issued 2006
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12397/2523 NULL
dc.description.abstract Çalışmada Güneybatı Türkiye'nin sismik riski ve sismisitesinin uzaysal dağılımı ele alınmıştır. Bu amaç için 1964–2002 yılları arasında bölgede meydana gelen M≥4 olan 722 adet deprem verisi kullanılmıştır. Sismisite parametrelerinin belirlenebilmesi ve haritalanması için çalışılan alan 169 alt bölgeye ayrılmıştır. Her bir alt bölge için, Gutenberg-Richter magnitüd-frekans bağıntısındaki b değeri en küçük kareler tekniği ve yeni bir alternatif metotla hesaplanarak doğrudan en küçük karelerden elde edilen sonuçlar ile karşılaştırılmıştır. Yeni alternatif metotta Gutenberg-Richter bağıntısındaki a parametresi sabit alınmıştır. Güneybatı Türkiye boyunca her iki teknik içinde b değeri farklı değişim göstermiştir. Yeni alternatif metot ile Güneybatı Türkiye'nin Doğusu yüksek b değeri gösterirken, Batı kanadında düşük b değerleri baskın olarak bulunmuştur. Son olarak, her iki teknikle de Poisson modeli kullanılarak çalışma alanı içerisinde M≥6 depremin 75 yıllık bir süreçte oluşma riski ve dönüş periyotları hesaplanarak haritalanmıştır. Her iki teknikle oluşturulan risk ve dönüş periyodu haritaları alternatif metotla oluşturulan b parametresi sismisite haritalarıyla oldukça uyumlu olarak bulunmuştur. Ayrıca, her iki teknikle de elde edilen risk ve dönüş periyotları bir biri ile tamamen uyumludur. Çalışma alanının Batı kanadında M≥6 bir depremin oluşma riski %90–95 ve dönüş periyodu da 15– 30 yıl olarak elde edilmiştir. In this study, the spatial distribution of seismicity and seismic hazard is undertaken for the Southwest of Turkey. For this purpose, the earthquakes of magnitude of M≥4 which were occurred between 1964 - 2002 were used in Southwest of Turkey. For the estimation of seismicity parameters and its mapping, Southwest of Turkey is divided into 169 rectangular subregions. The b value from the Gutenberg-Richter frequency-magnitude distributions is calculated by least squares method with a new alternative method and compared with the results directly calculated by least squares method. The a value in the Gutenberg-Richter frequency-magnitude distributions is taken a constant value in the new alternative method. The b value shows different distributions along the Southwest of Turkey for both techniques. From the new technique, low b-values are dominant in the western part of the studying region, while higher b-values are present in the eastern part. Finally, the return period and occurrence probability risk of M≥6 earthquakes in 75 years were calculated using Poisson model for both techniques. Maps of the occurrence probability risk and return period showed a better consistency with the b parameters seismicity maps calculated from new method. Moreover, the return period and occurrence probability risk maps calculated from both techniques showed a better consistency,with each other. The occurrence probability risk and return period of M≥6 earthquake were calculated as %90-95 and 15-30 years, respectively, from the Poisson model in the western part of the studying region. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi en_US
dc.subject Gutenberg-Richter b değeri, Sismik risk, Sismisite, Güneybatı Türkiye Gutenberg-Richter b value, Seismic risk, Seismicity, Southwest of Turkey en_US
dc.title GUTENBERG- RICHTER BAGINTISINDAKİ b DEĞERİNİN TESPİTİ İÇİN ALTERNATİF BİR METOT VE GÜNEYBATI TÜRKİYE'DE BİR UYGULAMASI en_US
dc.title.alternative AN ALTERNATIVE METHOD FOR THE ESTIMATION OF b-VALUE IN THE GUTENBERG-RICHTER RELATION WITH AN APPLICATION IN SOUTHWEST OF TURKEY en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account