DSpace Repository

İZMİR KENTİ KATI ATIK VE ARITMA ÇAMURLARININ BİRLİKTE KOMPOSTLAŞTIRILABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ

Show simple item record

dc.contributor.author Alten, Akın
dc.contributor.author Erdin, Ertuğrul
dc.date.accessioned 2015-10-07T15:03:27Z NULL
dc.date.available 2015-10-07T15:03:27Z NULL
dc.date.issued 2006
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12397/2519 NULL
dc.description.abstract Katı atık ve arıtma çamurlarının bertarafı belediyeler tarafından çözülmesi gereken önemli bir problemdir. 3 milyon nüfusa sahip olan İzmir'de hergün 2500-3000 ton katı atık oluşmaktadır (Çoban, 2004). Oluşan bu katı atığın en az % 40'lık bir kısmı organiktir. Katı atıklara ek olarak, İzmir'deki tesislerde günde 343-640 ton arasında organik içeriği yüksek atık su arıtma tesisi çamuru oluşmaktadır (Altınbaş ve Yağmur., 2004). Bu çalışmada İzmir kentinden kaynaklanan katı atık ve arıtma çamurlarının birlikte kompostlaştırılabilirliği incelenmiştir. Değişik katı atık arıtma çamuru karışımları için % 50'lere varan kütle kaybı ve organik içeriklerinde azalma sağlanmıştır. Sonuçlar göstermiştir ki depolanması gereken katı atık ve arıtma çamurlarının miktarları kompostlaştırma yöntemi ile azaltılabilir ve değerli bir ürüne dönüştürülebilir. Solid waste and sludge disposal is a great problem that must be solved by municipalities. Izmir, with its 3 million populations, generates 2500-3000 tones of solid waste every day and at least 40% of this solid waste is organic(Coban, 2004). In addition to solid waste, 343-640 tones/day of wastewater treatment plant sludge, which also has high organic content, is generated at the wastewater treatment plants of Izmir (Altinbas and Yağmur, 2004). In this study, co-compostability of solid wastes and sludges originating from İzmir city were investigated. Up to 50% weight lost and organic reduction were gained with different solid waste and sludge mixtures. The results indicated that the amounts of solid waste and sludges, that must be landfilled, can be reduced and converted to a valuable product using composting method. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi en_US
dc.subject Katı atık, Arıtma çamuru, Kompostlaştırma, Birlikte kompostlaştırma Solid waste, Sludge, Composting, Co-composting en_US
dc.title İZMİR KENTİ KATI ATIK VE ARITMA ÇAMURLARININ BİRLİKTE KOMPOSTLAŞTIRILABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ en_US
dc.title.alternative INVESTIGATION OF CO-COMPOSTABILITY OF SOLID WASTES AND SLUDGES ORIGINATING FROM IZMIR CITY en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account