DSpace Repository

BETONARME YAPILARIN SİSMİK PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Show simple item record

dc.contributor.author UÇAR, TANER
dc.contributor.author DÜZGÜN, MUSTAFA
dc.date.accessioned 2015-10-07T15:01:45Z NULL
dc.date.available 2015-10-07T15:01:45Z NULL
dc.date.issued 2007
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12397/2500 NULL
dc.description.abstract In this study, determination of the performance levels of structural systems by the Capacity Spectrum Method and the Displacement Coefficients Method, which are used to determine performance levels of structures by considering structural capacity obtained from pushover analysis is intended. For this purpose, five-storey reinforced concrete 3D frame system structures having the same floor plan are considered in the analysis. Also, to observe the differences in the performance levels, a sample structure having same story heights in the first phase and then first story height is increased in order to examine the weak story irregularity is taken into consideration. Structures are designed in accordance with Turkish Standards (TS 500) and the Turkish Earthquake Code. Life safety (LS) structural performance level is chosen as a target for the sample structures under a design earthquake that may be exceeded in a 50-year period with 10 percent probability. The capacity curves of the sample structures are obtained from pushover analysis and their performance levels are determined by the Capacity Spectrum Method and the Displacement Coefficients Method. Bu çalışmada yapı sistemlerinin artımsal itme analizi ile belirlenen yapısal kapasitesini esas alan ve yapıların performans seviyesinin belirlenmesinde kullanılan Kapasite Spektrumu Yöntemi ve Deplasman Katsayıları Yöntemi ile performans seviyelerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, kat planları aynı olan beş katlı betonarme çerçeveli sistemli yapılar dikkate alınmıştır. Ayrıca performans seviyelerindeki farklılıkları görmek üzere seçilen yapının önce tüm katları aynı yükseklikte tasarlanmış, daha sonra zemin kat yükseklikleri arttırılarak ortaya çıkan zayıf kat düzensizliğinin etkisi irdelenmeye çalışılmıştır. Yapılar, TS 500 ve DBYBHY 2007 kuralları çerçevesinde tasarlanmıştır.Kullanılan yapı sistemleri için 50 yıllık süreç içinde aşılma olasılığı %10 olan tasarım depremi etkisi altında can güvenliği (CG) performans seviyesi hedeflenmiştir. Artımsal itme analizi ile yapıların kapasite eğrileri elde edilmiş ve Kapasite Spektrumu Yöntemi ve Deplasman Katsayıları Yöntemi ile performans seviyeleri belirlenmiştir. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi en_US
dc.subject Pushover analysis, Capacity spectrum method, Displacement coefficients method, Performance level Artımsal itme analizi, Kapasite spektrumu yöntemi, Deplasman katsayıları yöntemi, Performans seviyesi en_US
dc.title BETONARME YAPILARIN SİSMİK PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ en_US
dc.title.alternative SEISMIC PERFORMANCE ASSESSMENT OF REINFORCED CONCRETE STRUCTURES en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account