DSpace Repository

ISPARTA YÖRESİNDE BULUNAN BAZI MAĞMATİK KÖKENLİ KAYAÇLARIN KESİLEBİLİRLİK ANALİZİ

Show simple item record

dc.contributor.author ŞENGÜN, Nazmi
dc.contributor.author ALTINDAĞ, Raşit
dc.contributor.author KOÇÇAZ, C. Erinç
dc.date.accessioned 2015-10-07T15:00:25Z NULL
dc.date.available 2015-10-07T15:00:25Z NULL
dc.date.issued 2009
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12397/2485 NULL
dc.description.abstract Bu çalışmada, Isparta yöresinde bulunan ocaklardan üretilen mağmatik kökenli bazı doğal taşların kesilebilirlikleri incelenmiştir. Bu amaçla, fabrikalardan traki-andezit, trakit, bazalt ve ignimbirit örnekleri alınmıştır. Alınan kayaç örneklerinden ilgili deney standartlarına göre numuneler hazırlanmış ve kayaçların fiziksel ve mekanik özellikleri belirlenmiştir. Diğer taraftan, kayaç örneklerinden hazırlanan numuneler üzerinde laboratuarda bulunan mermer kesme seti ile kesilebilirlik analizleri yapılmıştır. Sabit kesim parametrelerinde ölçülen verilerden her kayaç türü için özgül kesme enerjisi (spesifik enerji, SE) hesaplanmıştır. Kayaçların kesme enerjisine fiziksel ve mekanik özelliklerinin etkisini belirleyebilmek için regresyon analizleri yapılmıştır. Değerlendirme sonucu, kayaçların kesilme işlemlerinde fiziksel özelliklerden kayaçların gözeneklilik derecesi ve sertliği; mekanik özelliklerinden ise kayaçların basınç dayanımının etkin rol oynadığı görülmüştür. This study was carried out to investigate the sawability of volcanic stones in Isparta region. For this reason, trachy-andesite, trachyte, ignimbrite and basalt samples were collected from plants. From the gathered samples, according to experimental standards the test samples were prepared and physical and mechanical properties of rocks were determined. On the other hand, on the blocks prepared from rock samples sawability analyses were done with marble sawing machine in laboratory. By data measured from constant sawing parameters, specific cutting energy (SE) was calculated for each rock type. In order to determine the physical and the mechanical properties effect on cutting energy of rocks, the test results were evaluated by using statistical program. As a result of these experimentations, it is seen that on cutting of rocks from the physical properties such as porosity and the hardness of rocks, even the mechanical properties uniaxial compressive strength have effective. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi en_US
dc.subject Doğal Taş, Kesilebilirlik, Özgül Enerji, Fiziko-Mekanik Özellikler Natural Stone, Sawability, Specific Energy, Physico-Mechanical Properties en_US
dc.title ISPARTA YÖRESİNDE BULUNAN BAZI MAĞMATİK KÖKENLİ KAYAÇLARIN KESİLEBİLİRLİK ANALİZİ en_US
dc.title.alternative THE SAWABILITY ANALYSIS OF SOME MAGMATIC ROCKS IN ISPARTA REGION en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account