DSpace Repository

YENİ-PARÇALI POLINOM SİNYALLERDE PARÇACIK SÜRÜŞÜ OPTİMİZASYONU TABANLI GÜRÜLTÜ BASTIRIMI

Show simple item record

dc.contributor.author YILDIZ, Aykut
dc.contributor.author ARIKAN, Orhan
dc.date.accessioned 2015-10-07T14:59:32Z NULL
dc.date.available 2015-10-07T14:59:32Z NULL
dc.date.issued 2010
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12397/2475 NULL
dc.description.abstract Parçalı sürekli yapıdaki sinyallerin üzerindeki gürültünün bastırımı amacıyla parçacık sürüsü optimizasyon tekniğinin kullanıldığı bir teknik geliştirilmiştir. Model sinyal olarak parçaların başlangıç noktaları ve her bir parçanın az sayıda parametreyle tanımlandığı bir sinyal kümesi kullanılmıştır. Önerilen yaklaşımda, parça sayısının bilindiği durumda yerel en iyi konumlandırmalardan kaçınmak amacıyla, parçalar arasındaki optimal geçiş sınırları Parçacık Sürüsü Optimizasyonu (PSO) ile bulunur. Her bir parça içerisindeki sinyal parametreleri ise optimal geçiş sınırlarına bağlı olarak En Büyük Olabilirlik (EBO) kestirimiyle elde edilir. Önerilen algoritma geçiş sınırlarının sayısı bilinmediği durumlarda kullanılabilecek şekilde genelleştirilmiştir. Sıklıkla kullanılan ve başarımı yüksek diğer tekniklerle yapılan kıyaslama sonunda önerilen tekniğin önemli başarım artışı sağladığı gösterilmiştir. Piecewise smooth signal denoising is cast as a non-linear optimization problem in terms of transition boundaries and a parametric signal family. To avoid locally optimal placement of boundaries, optimal positions of transition boundaries for a given number of transitions are obtained by using particle swarm optimization. The piecewise smooth section parameters are obtained as the maximum likelihood estimates conditioned on the optimal transition boundaries. The proposed algorithm is extended to the case where the number of transition boundaries are unknown by sequentially increasing number of sections until the residual error is at the level of noise standard deviation. Performance comparison with the state of the art techniques reveals the important advantages of the proposed technique. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi en_US
dc.subject Parçacık Sürüsü Optimizasyonu, Polinom uyumu, Kenar tespiti, Bir boyutlu sinyallerde gürültü bastırımı, Parçalı düzgün sinyaller Partical Swarm Optimization, Polinomial fitting, Edge detection, 1-D signal denoising, Piecewise smooth signals en_US
dc.title YENİ-PARÇALI POLINOM SİNYALLERDE PARÇACIK SÜRÜŞÜ OPTİMİZASYONU TABANLI GÜRÜLTÜ BASTIRIMI en_US
dc.title.alternative NOISE REMOVAL FOR PIECEWISE POLYNOMIAL SIGNALS BASED ON PARTICAL SWARM OPTIMİZATION en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account