DSpace Repository

VOLTERRA SERİLERİ METODU İLE DOĞRUSAL OLMAYAN SİSTEMLERİN FREKANS BOYUTUNDA ANALİZİ İÇİN .NET TABANLI ARAYÜZ TASARIMI

Show simple item record

dc.contributor.author KAÇAR, Sezgin
dc.contributor.author ÇANKAYA, İlyas
dc.date.accessioned 2015-10-07T14:59:21Z NULL
dc.date.available 2015-10-07T14:59:21Z NULL
dc.date.issued 2010
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12397/2473 NULL
dc.description.abstract Bu çalışmada doğrusal olmayan sistemlerin analizinde kullanılan en yaygın yöntemlerden birisi olan Volterra serileri yöntemine yönelik 2007 yılında geliştirilen basitleştirilmiş yeni algoritma için .Net tabanlı bir arayüz tasarlanmıştır (Peyton Jones, 2007). Algoritma MATLAB programı ile kodlanmış ve MATLAB Builder NE ile .Net ortamına aktarılmıştır. Geliştirilen arayüz için ikinci derece doğrusal olmayan bir Duffing denklemi ile örnek bir uygulama gerçekleştirilmiştir. Bu uygulamada birinci ve ikinci derece frekans cevabı fonksiyonlarına ilişkin sonuçlar elde edilmiştir. In this paper, a .Net based interface is designed for simlified new algorithm deveolped in 2007 for Volterra series method which is one of the most common methods using for non-linear systems analysis (Peyton Jones, 2007). The algoritm is coded by MATLAB programme and adapted to .Net platform with MATLAB Builder NE. An example application is performed for the developed interface with a second order non-linear Duffing equation. In this application, results relating to first and second order frequency response functions are obtained. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi en_US
dc.subject Doğrusal olmayan sistemler, Volterra serileri, MATLAB Builder NE, .Net arayüzü Non-linear systems, Volterra series, MATLAB BUILDER NE, .Net interface en_US
dc.title VOLTERRA SERİLERİ METODU İLE DOĞRUSAL OLMAYAN SİSTEMLERİN FREKANS BOYUTUNDA ANALİZİ İÇİN .NET TABANLI ARAYÜZ TASARIMI en_US
dc.title.alternative DESIGN OF .NET BASED INTERFACE FOR NON-LINEAR SYSTEMS ANALYSIS IN THE FREQUENCY DOMAIN USING VOLTERRA SERIES METHOD en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account