DSpace Repository

KOMPOZİT EĞRİ ÇUBUKLARIN DOĞAL FREKANS VE BURKULMA YÜKÜ ANALİZİ

Show simple item record

dc.contributor.author SABUNCU, MUSTAFA
dc.contributor.author ÖZTÜRK, HASAN
dc.contributor.author GÜNYAR, Ali
dc.date.accessioned 2015-10-07T14:58:17Z NULL
dc.date.available 2015-10-07T14:58:17Z NULL
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12397/2461 NULL
dc.description.abstract Bu çalışmada, düzlem içerisinde belirli bir eğriliğe sahip tabakalı kompozit dairesel bir yay parçasının merkez açısının, eğrilik yarıçapının değişiminin ve tabakalardaki fiber açılarının doğal frekans ve burkulma yüküne etkileri sonlu elemanlar metodu kullanılarak araştırılmıştır. Bu analizde kullanılan sonlu eleman modelinin oluşturulması için Sabir ve Ashwell'in yer değiştirme fonksiyonları kullanılmıştır. Geliştirilen modelle elde edilen sonuçlar ANSYS programından elde edilen sonuçlarla karşılaştırılmıştır. In this study, the effects of variations of subtended angle, curvature of a laminated curved beam and orientation angle, having an in-plane curvature, on the natural frequencies and buckling load have been investigated by using the Finite Element Method. Sabir and Ashwell's displacement functions have been used to develop a finite element model to employ in this study. The results obtained with the present element are compared with the results obtained from ANSYS program. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi en_US
dc.subject Tabakalı kompozit eğri çubuk, Burkulma, Titreşim, Sonlu elemanlar,Laminated curved beam, Buckling,Vibration, Finite elements en_US
dc.title KOMPOZİT EĞRİ ÇUBUKLARIN DOĞAL FREKANS VE BURKULMA YÜKÜ ANALİZİ en_US
dc.title.alternative NATURAL FREQUENCY AND BUCKLING ANALYSIS OF LAMINATED CURVED BEAMS en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account