DSpace Repository

İçsel Pazarlamanın Algılanan Hizmet Kalitesi Üzerindeki Etkisinde İş Tatmininin Aracılık Rolü

Show simple item record

dc.contributor.author Başaran, Ümit
dc.contributor.author Büyükyılmaz, Ozan
dc.contributor.author ÇEVİK, Emrah İsmail
dc.date.accessioned 2015-10-06T16:48:03Z NULL
dc.date.available 2015-10-06T16:48:03Z NULL
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12397/2399 NULL
dc.description.abstract Bu çalısma içsel pazarlama uygulamalarının algılanan hizmet kalitesi üzerindebir etkisinin bulunup bulunmadığını ve bu etkide is tatmininin aracılık rolününolup olmadığını arastırmaktadır. Batı Karadeniz Üniversitelerinde görev yapan321 akademisyen üzerinde gerçeklestirilen çalısma sonucunda, algılananhizmet kalitesi üzerinde içsel pazarlamanın gelisim ve ödüllendirmeboyutlarının doğrudan bir etkisinin olduğu tespit edilmistir. Buna karsılık, istatmininin yalnızca içsel pazarlamanın ödüllendirme boyutu ile algılananhizmet kalitesi arasında aracılık etkisine sahip olduğu belirlenmistir This study investigates the effect of internal marketing on perceived servicequality and the mediating role of job satisfaction on the relationship betweeninternal marketing and perceived service quality. The sample of this studyinvolves 321 academicians who study in the West Black Sea Universities ofTurkey. The results of this study show that development and rewarddimensions of internal marketing have direct effects on the perceptions ofservice quality. On the other hand, the mediating role of job satisfaction hasbeen determined only for the relationship between reward dimension ofinternal marketing and perceived service quality. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi en_US
dc.subject Internal Marketing, Perceived Service Quality, Job Satisfaction,İçsel Pazarlama, Algılanan Hizmet Kalitesi, İş Tatmini en_US
dc.title İçsel Pazarlamanın Algılanan Hizmet Kalitesi Üzerindeki Etkisinde İş Tatmininin Aracılık Rolü en_US
dc.title.alternative THE MEDIATING EFFECT OF JOB SATISFACTION ON THE RELATIONSHIP BETWEEN INTERNAL MARKETING AND PERCEIVED SERVICE QUALITY en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account