DSpace Repository

Strategic Approach to Product Design and Development Process and Effectiveness of Industrial Design Practices

Show simple item record

dc.contributor.author Berber, Aykut
dc.contributor.author Aksel, İbrahim
dc.date.accessioned 2015-10-06T16:43:16Z NULL
dc.date.available 2015-10-06T16:43:16Z NULL
dc.date.issued 2007
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12397/2345 NULL
dc.description.abstract Emerging economies face international competition and moreover, similar technology applies to organizations in the relevant industry. Therefore companies must strive to keep their market positions or create new business opportunities. Novel and innovative strategies are required in either case, which depends on differentiation in the market. Recognized as a value for sustainable competitive advantage and commercial success, industrial design (ID) has an essential role. This paper proposes that strategic approach to product design and development process is beneficial for the effectiveness of ID practices. Context of the research in the study is divided into two sections. The first section derived from a study previously conducted in Poland and aimed to observe whether Turkish companies recognized ID as a strategic tool for differentiation. A comparison of the results was made with the results obtained in Poland. The second section of the research context focuses on Turkish companies. To explore how strategic approach to product design and development process impacts on ID practices; factors and hypotheses were generated through principal components analysis prior to regression analysis to analyze the relationship. 198 companies from textile, furniture, and home appliances industries took part in the research. Major indications of the research show that strategic effect of teamwork has a central role in effective ID practices. Gelismekte olan ekonomilerdeki isletmeler, hiç kuskusuz bir yandan uluslararası rekabet kosullarıyla öte yandan aynı alanda faaliyet gösteren diger isletmelerin aynı teknolojiyi kullanmasının yaygınlasmasıyla mücadele etmek durumundadır. Bu nedenle örgütler pazardaki konumlarını korumak ve yeni is fırsatları gelistirmek durumundadır. Her iki durumda da pazarda farklılasmaya dayanan yeni ve inovatif stratejiler gerekmektedir. Sürdürülebilir rekabet avantajı ve ticari basarı için bir deger olarak kabul gören endüstriyel tasarımın bu açıdan önemli bir rolü bulunmaktadır. Bu çalısma kapsamında ürün tasarım ve gelistirme sürecine startejik yaklasımın endüstriyel tasarım uygulamaları için yararlı oldugu görüsü ortaya konmaktadır. Arastırma kapsamı iki bölüm dahilinde düsünülmüstür. Birinci bölüm, kaynagını daha önce Polonya'da yapılmıs bir arastırmadan almakta ve Türk isletmelerinin farklılasmak adına endüstriyel tasarımı ne ölçüde bir stratejik gereç olarak gördüklerini gözlemlemeyi amaçlamaktadır ve Polonya'daki arastırma bulguları ile karsılastırılmıs bulgular sunmaktadır. 9kinci bölüm ise Türk isletmelerine odaklanmakta ve ürün tasarım ve gelistirme sürecine stratejik yaklasımın endüstriyel tasarım uygulamalarını nasıl etkiledigi ele almaktadır. Faktör analizi sonucunda endüstriyel tasarım boyutunda üç faktör (endüstriyel tasarımın diger is süreçleri ile uyumu, estetik ve ergonomik uygunluk) ile stratejik ürün gelistirme boyutunda üç faktör (takım çalısması, sürekli inovasyon ve pazara odaklanma) ortaya çıkmıs ve bu faktörler regresyon analizi ile incelenmistir. Tekstil, mobilya ve ev aletleri alanlarında faaliyet gösteren 198 isletme arastırma kapsamına dahil edilmistir. Takım çalısmasının etkisinin endüstriyel tasarım uygulamalarında önemli rolü oldugu temel bulgu olarak söylenebilir. en_US
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi en_US
dc.subject Industrial Design, Strategic Innovation, Product Development Endüstriyel Tasarım, Stratejik İnovasyon, Ürün Gelistirme en_US
dc.title Strategic Approach to Product Design and Development Process and Effectiveness of Industrial Design Practices en_US
dc.title.alternative ÜRÜN TASARIM VE GELİŞTİRME SÜRECİNE STRATEJİK YAKLAŞIM VE ENDÜSTRİYEL TASARIM FAALİYETLERİNİN ETKİNLİĞİ en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account