DSpace Repository

Girişimcinin Kuruluş Yeri Kararını Etkileyen Farklı Faktörlerin Belirlenmesi: Bir Alan Araştırması

Show simple item record

dc.contributor.author KÜÇÜK, Orhan
dc.date.accessioned 2015-09-30T15:17:40Z NULL
dc.date.available 2015-09-30T15:17:40Z NULL
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12397/1844 NULL
dc.description.abstract Bir ülkenin kalkınmasında girişimciliğin geliştirilmesi, girişimci özelliklerinin ve niteliğinin iyileştirilmesi, yeni fikirlerin hayata geçirilmesi, teknolojik gelişme ve yeni buluşların ortaya çıkması gibi katkıları nedeniyle son derece önemlidir. Bu çalışmanın amacı, girişimcinin kuruluş yeri kararı ile ulaşım ve pazar gibi temel kuruluş yeri faktörler dışında ekonomik, eğitim, sağlık, çevre ve sosyal faktörler gibi diğer faktörlerin ilişkisini ortaya koymaktır. Araştırmada, literatür ve daha önce yapılan çalışmalar değerlendirilerek bir veri toplama aracı geliştirilmiş, belirlenen örnek kütle ile anket çalışması yapılmış, elde edilen veriler SPSS 20.0 programında analiz edilerek sonuçlar paylaşılmıştır. During the course of development of a country, enhancement of entrepreneurship is essential for its contribution to improvement of entrepreneurial characteristics and quality, implementation of new ideas, technological advancement and emerging of new inventions. Aim of this study is to present how and to what extend the factors such as economic, education, health, environment and social factors relation with decision of investor on location of facility, beyond the main location factors such as transportation, and market distance. In this research, a data collecting tool has been developed through assessing literature and the previous studies, a survey has been made on an assigned group of people and the obtained data has been analyzed in SPSS 20.0 computer program, then the results have been shared en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi en_US
dc.subject Entrepreneurship, location decision, economic factors, environmental factors, education and health factors, social and cultural factors. Girişimcilik, kuruluş yeri kararı, ekonomik faktörler, çevre faktörleri, eğitim ve sağlık faktörleri, sosyal ve kültürel faktörler JEL Classification Codes: M11, M12, M13 en_US
dc.title Girişimcinin Kuruluş Yeri Kararını Etkileyen Farklı Faktörlerin Belirlenmesi: Bir Alan Araştırması en_US
dc.title.alternative Determination of Different Factors Affecting the Facility Location Decisions of Entrepreneurs: A Field Study en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account