DSpace Repository

Tüketici Davranışını Etkileyen Bir Faktör Olarak Yaşam Tarzı: Çukurova Üniversitesinde Okuyan Kız Öğrencilerin Yaşam Tarzı Tiplerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma

Show simple item record

dc.contributor.author KABAKÇI, Şahsenem
dc.contributor.author MADRAN , Canan
dc.date.accessioned 2015-09-30T14:54:17Z NULL
dc.date.available 2015-09-30T14:54:17Z NULL
dc.date.issued 2002
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12397/1589 NULL
dc.description.abstract Türk kadının yaşam tarzı seçenekleri son birkaç onyılda değişmiş ve çeşitlenmiştir. Bu çalışma ile Türkiye'de kadın yaşam tarzlarının ortaya konulabilmesi amacıyla, bir ölçek geliştirmek amaçlanmıştır. Bu doğrultuda, Çukurova Üniversitesinde okuyan kız öğrenciler üzerinde bir pilot çalışma gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın sonucunda aynı Üniversitenin farklı bölümlerinde okuyan kız öğrencilerin beş değişik yaşam tarzı tipi ortaya koydukları tespit edilmiştir. Bunlar Bakımlı Kadın, Mutfaktaki Kadın, Entelektüel Kadın, Günü Yaşayan Kadın ve Geleneksel Kadın olarak isimlendirilmiştir. Kümeleme analizi sonucunda birbirinden farklı üç küme olduğu ortaya çıkmıştır ve öğrenci geliri, ailedeki çocuk sayısı, seçilen yaşam felsefesini belirleyen tarz ve okunan gazete değişkenleri bakımından gruplar arasında anlamlı farklılıklar bulunmuştur. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi en_US
dc.subject Yaşam Tarzı, Kadın Yaşam Tarzı, Psikografi, Türk Tüketicisi. en_US
dc.title Tüketici Davranışını Etkileyen Bir Faktör Olarak Yaşam Tarzı: Çukurova Üniversitesinde Okuyan Kız Öğrencilerin Yaşam Tarzı Tiplerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma en_US
dc.title.alternative en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account