DSpace Repository

Pamuk Borsalarında Oluşan Fiyatların Etkinliği

Show simple item record

dc.contributor.author TEOMAN, Özgür
dc.contributor.author TÜRKMEN , Şadiye
dc.contributor.author TELATAR , Erdinç
dc.date.accessioned 2015-09-30T14:53:30Z NULL
dc.date.available 2015-09-30T14:53:30Z NULL
dc.date.issued 2002
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12397/1580 NULL
dc.description.abstract Bu çalışmada pamuk borsalarında oluşan fiyatların etkinliği araştırılmaktadır. Etkinliği ölçebilmek için Türkiye'deki pamuk fiyatları ile uluslararası pamuk fiyatları arasındaki ilişkiler, kısa önemli fiyat dalgalanmalarının var olabileceği kabulü doğrultusunda araştırılmıştır. Buna sebep, tarımsal ürünlerin yapısı gereği fiyatların her zaman doğrusal olarak belirlenmediği gerçeğidir. Çalışmada hem doğrusal, hem de doğrusal olmayan eşbütünleşme analizi yapılmıştır. Bulgular Türkiye'de oluşan fiyatlar ile uluslararası borsalarda oluşan fiyatlar arasında bir ilişki bulunduğunu ortaya koymuştur. Tarımsal politika tercihi açısından bakıldığında bulgular, Türkiye'de etkinlik bakımından, borsalar aracılığıyla fiyatların belirlenmesi yönteminin, müdahaleci yöntemle kıyaslandığında daha uygun olacağını desteklemektedir en_US
dc.description.abstract ABSTRACT This study investigates the efficiency of cotton prices that formed at stock exchanges. In order to measure the efficiency, the relations between cotton prices in Turkey and international cotton prices have been investigated by the fact that short termed price fluctations can exist because of the nature of agricultural products and prices can not always be determined linearly. In this paper, both linear and non linear cointegration analysis has been implemented. Findings exhibit that there is a relation between the prices form at Turkey and international stock exchanges. In terms of agricultural policy perspective, findings imply that the process of price determination by stock exchanges is more appropriate compared with interventory process in the sense of efficiency in Turkey. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi en_US
dc.subject Pamuk Borsası, Fiyat Etkinliği, Eş Bütünleşme en_US
dc.title Pamuk Borsalarında Oluşan Fiyatların Etkinliği en_US
dc.title.alternative en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account