DSpace Repository

KOOPERATİF ORTAKLARININ GÜVEN DUYGUSU İLE ORTAKLARIN PERFORMANS-TATMİN ARASINDAKİ İLİŞKİ: TARİŞ'TE BİR UYGULAMA

Show simple item record

dc.contributor.author AYTEKİN, Mehmet
dc.contributor.author ERGÜN, Ercan
dc.contributor.author BİLGİN, Necdet
dc.date.accessioned 2015-09-30T14:17:34Z NULL
dc.date.available 2015-09-30T14:17:34Z NULL
dc.date.issued 2007
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12397/1506 NULL
dc.description.abstract Bu çalışmada kooperatiflerdeki güven algısı üzerinde durularak; kooperatif ortaklarının, kooperatif aracılığıyla elde etmiş olduğu performans-tatmin üzerine odaklanılmıştır. Bu amaç doğrultusunda ve bu amaçla Tariş ortaklarına yönelik bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Tariş ortaklarının güven algısı, Tariş'in pazarlaması, Tariş'in bilgilendirmesi ve bunların performans- tatmin arasındaki ilişkiler incelenerek, hipotezler test edilmiştir. Sonuçta ortakların elde ettiği performansta, Tariş yöneticilerine olan güvenin etkisinin daha önemli olduğu görülmüştür. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi en_US
dc.subject Güven, Tarım Kooperatifleri, Tariş en_US
dc.title KOOPERATİF ORTAKLARININ GÜVEN DUYGUSU İLE ORTAKLARIN PERFORMANS-TATMİN ARASINDAKİ İLİŞKİ: TARİŞ'TE BİR UYGULAMA en_US
dc.title.alternative en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account