DSpace Repository

STRATEJİK PLANLAMAYA DAYALI PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME SİSTEMİNİN KRİTİK KONTROL NOKTALARI ANALİZİ: TÜRKİYE'DEKİ KAMU KURUMLARI UYGULAMASI

Show simple item record

dc.contributor.author ÖZEN, Ahmet
dc.contributor.author TÜĞEN, Kâmil
dc.contributor.author AKSARAYLI, MEHMET
dc.contributor.author Akdeniz, H. Ahmet
dc.contributor.author EGELİ, HALUK
dc.date.accessioned 2015-09-30T14:17:23Z NULL
dc.date.available 2015-09-30T14:17:23Z NULL
dc.date.issued 2007
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12397/1504 NULL
dc.description.abstract Performans Esaslı Bütçeleme Sistemi (PEB), modern bütçe sistemlerinin gelişim sürecinde ulaşılan en son tekniklerden biridir. Sistem özü itibariyle; kamu kurumlarının piyasa odaklı bir yönetim anlayışına uygun bütçeler hazırlayabilmeleri için öncelikle vizyon ve misyonlarını içeren bir stratejik plan hazırlamalarını ve uygulayacakları bütçelerde gerçekleştirecekleri faaliyetlere en uygun düşecek ödeneğin tahsisini gerekli kılmaktadır. Bu çalışmada ilk olarak; PEB'e yönelik bir bütçe sisteminde gerekli adımları ortaya koymak amacıyla, kritik kontrol noktaları tespit dilmiştir. Daha sonra Türkiye'deki çeşitli kamu kurumlarındaki PEB sistemine yönelik mevcut durum analizi sonucunda kurumların belirlenen kritik kontrol noktalarına göre yürüttükleri faaliyet düzeyleri elde edilmiştir. Kritik kontrol noktalarından ve Türkiye'deki kamu kurumlarının analizinden elde edilen sonuçlar çerçevesinde PEB'e yönelik tüm adımlar tamamlanmadan sistemin etkin şekilde uygulanamayacağı genel sonucuna ulaşılmıştır. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi en_US
dc.subject Bütçeleme, Stratejik Planlama, Performans Kriteri, Performans Esaslı Bütçeleme, Optimizasyon en_US
dc.title STRATEJİK PLANLAMAYA DAYALI PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME SİSTEMİNİN KRİTİK KONTROL NOKTALARI ANALİZİ: TÜRKİYE'DEKİ KAMU KURUMLARI UYGULAMASI en_US
dc.title.alternative en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account