DSpace Repository

Türkiye’de Genç İşsizliğinin Profili: Panel Logit Model Tahmini

Show simple item record

dc.contributor.author Emeç, Hamdi
dc.contributor.author Üçdoğruk Birecikli, Şenay
dc.contributor.author Acar Balaylar, Nilgün
dc.date.accessioned 2022-03-30T13:10:06Z
dc.date.available 2022-03-30T13:10:06Z
dc.date.issued 2021-12
dc.identifier.citation http://yonetimvecalisma.org/index.php?content=1;18&IssueId=11 tr_TR
dc.identifier.issn E-ISSN: 2651-4036
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12397/13946
dc.description.abstract Türkiye’nin sosyo-ekonomik gelişimini en çok etkileyen sorunlardan birisi işsizliktir. Bununla birlikte hem dünyada hem de Türkiye’de gençlerin işsizliği yetişkin işsizliğine göre daha hızlı artmaktadır. Bu çalışmanın amacı Türkiye’de genç işsizlerin profilini ortaya koymak ve genç işsizliğe neden olan sosyo-ekonomik faktörleri belirlemektir. Çalışmada Türkiye İstatistik Kurumunun 2014 - 2017 yılları arasında yaptığı Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması Anketi Panel Verileri kullanılmıştır. Anket verilerine göre 15 - 29 yaş aralığında örneklemdeki 38.109 gencin 23.375’i işsizdir. Bireyin işsizliğini etkileyen faktörler fert ve hane bazında, tesadüfi etkiler dengesiz panel logit model kullanılarak analiz edilmiştir. Analiz bulgularına göre kadınların erkeklere göre, evli olanların bekarlara göre işsiz olma olasılığının daha fazla olduğu ortaya çıkmıştır. 15 yaşından 29 yaşına doğru gidildikçe bireyin işsizliği devam etmektedir. Eğitimlerine bakıldığında ancak üniversite ve sonrasında işsiz olma olasılığında azalma görülmektedir. Gencin birlikte yaşadığı hanenin maddi yoksunluğu gibi değişkenlerin bireyin işsizliğini arttırıp arttırmadığına bakılmış, hanenin geçinme durumu zorlaştıkça genç bireyin işsiz olma olasılığının arttığı da ortaya çıkmıştır. İncelenen panel yıllarında 2014 yılına göre 2015, 2016 ve 2017 yıllarında bireyin işsiz olma olasılığı ne yazık ki gittikçe artmıştır tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher Yönetim ve Çalışma Dergisi tr_TR
dc.relation.ispartofseries Cilt 5;Sayı 2
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject Genç İşsizlik, Panel Logit Model, NEET tr_TR
dc.title Türkiye’de Genç İşsizliğinin Profili: Panel Logit Model Tahmini tr_TR
dc.type Article tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account