DSpace Repository

An Irrigation System Supported By The Internet of Things (IoT) and Artifical intelligence

Show simple item record

dc.contributor.author Aydın, Ömer
dc.contributor.author Kıraç, Umut
dc.contributor.author Kandemir, Cem Ali
dc.contributor.author Dalkılıç, Feriştah
dc.date.accessioned 2019-09-05T11:16:37Z
dc.date.available 2019-09-05T11:16:37Z
dc.date.issued 2018-07-21
dc.identifier.isbn 978-605-4444-12-0
dc.identifier.uri https://drive.google.com/open?id=1BvIFBirVXsWbYUGKVeyG00zuVIopGBRc
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12397/13821
dc.description Bugün, dünyadaki su kaynaklarının tükenmesiyle birlikte temiz su ihtiyacının artacağı öngörülmektedir. Tarım alanında bilinçsiz sulama hızla temiz su kaynakları tüketmektedir. Ayrıca tarım ürünlerindeki verimi azaltmaktadır. Küresel ısınmanın etkileri ile su daha değerli hale gelmiştir. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte Nesnelerin İnterneti (IoT) tüm alanlarda yayılmaya başlamıştır. Üstün karar verme, bilgisayarların insanlardan daha gelişmiş olması ve gelişime açık olmasıyla sağlanabilir. Topraktaki nem, sıcaklık ve mineral değerleri çok küçük toleranslarla ölçülebilir ve buna göre çıkarımlar yapılabilir. İnsanların bitkilere ihtiyaç duyulan miktarda suyu vermeleri çok zor olmasına rağmen, bu işlem bilgisayarlar tarafından yapılabilir. Bu çalışmada, Nesnelerin interneti teknolojisini yapay zeka ile birleştirmek için çalışmalar yapılmıştır. Mikrodenetleyici ve duyargaların yardımıyla elde edilen bilgiler makine öğrenimi ile işlenmiş ve gelecekteki durumlar için otomatik karar verme yapısı oluşturulmuştur. Bu yazıda elde edilen kazançlar; Sulama alanında bilinçsiz su kullanımından kaçınmak, sulamayı en uygun şekilde yaparak üretim verimliliğini arttırmak, su kaybını ve dolayısıyla üretim alanındaki maliyetleri azaltmak, kullanılan insan gücünü en aza indirmek ve insan zayıflıklarından kaynaklanan hataları önlemek, sulama yapılacak alana fiziksel olarak ulaşmanın zor olduğu yerlerde uzaktan erişim ile kullanıcı kontrolünü sağlamaktır. tr_TR
dc.description Today, along with the depletion of water resources in the world; it is predicted that the need for clean water will increase. Unconscious irrigation in the field of agriculture is rapidly consuming clean water resources. It also reduces the yield in agricultural products. With the effects of global warming, water becomes more valuable. Along with the development of technology, the Internet of Things (IoT) has begun to spread in all areas. Superior decision-making can be established by the fact that computers are more advanced than humans and open to development. The moisture, temperature and mineral values in the soil can be measured with very small tolerances and it is possible to make inferences accordingly. While it is very difficult for humans to give water as much as needed and when it is needed, it is an activity that computers can do. In this paper, studies were made to combine IoT technology with artificial intelligence. The information gained with the help of microcontrollers and sensors was processed by machine learning and automatic decision making structure was created for future situations. The gains obtained in this paper are; avoiding unconscious water use in the field of irrigation; to increase production efficiency in irrigation with optimum level of irrigation; to reduce water loss and thus costs in the field of production; to minimize the amount of human power consumed; to prevent mistakes made from human weaknesses; to provide manual control through remote access where it is difficult to physically reach the area to be irrigated. en
dc.language.iso en tr_TR
dc.publisher The 3rd International Conference on Engineering Technology and Applied Sciences (ICETAS) tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Irrigation tr_TR
dc.subject Internet Of Things tr_TR
dc.subject Sensor tr_TR
dc.subject Machine Learning tr_TR
dc.subject Artificial Intelligence tr_TR
dc.title An Irrigation System Supported By The Internet of Things (IoT) and Artifical intelligence tr_TR
dc.title.alternative Nesnelerin interneti ve yapay zeka ile desteklenmiş bir sulama sistemi tr_TR
dc.type Article tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account