DSpace Repository

Mimarlık Fakültesi

Mimarlık Fakültesi

 

Sub-communities within this community

Recent Submissions

  • Atay Kaya, İlgi; Kut Görgün, Esra (TMMOB Şehir Plancıları Odası, 2017-03-20)
    Kentleşme çoğu zaman planlı gerçekleşse de kimi zaman çeşitli aktörlerin spontane müdahaleleri ile şekillenmektedir. Bu çalışma bunlardan ikincisi olan yani kentlerde kendiliğinden gerçekleşen küçük ölçekli uygulamaları ...