DSpace Repository

İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasında devletin rolündeki değişim (OHSAS 18001 örneği)

Show simple item record

dc.contributor.author SOY, Emel
dc.date.accessioned 2015-11-26T14:15:56Z NULL
dc.date.available 2015-11-26T14:15:56Z NULL
dc.date.issued 2010
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12397/10764 NULL
dc.description.abstract İş sağlığı ve iş güvenliği çalışanların en önemli hakları arasında yer almaktadır. Bu hakkın kullanılmasındaki en önemli unsur çalışanların çalışma ortamından kaynaklanan sağlık ve güvenlik risklerine karşı korunması, bu korumanın geliştirilmesidir. Bunun sağlanması da devletin işgücü piyasasına müdahalesini gerekli kılmaktadır. Ancak küreselleşme sürecinin etkisi ile yeniden şekil alan işgücü piyasasında devletin müdahale alanının daraltılması, çalışanların korunmasını da sınırlandırmıştır. Çokuluslu şirketlerin politikaları ekonomik alanda olduğu gibi, işgücü piyasasının şekillenmesinde, sağlık ve güvenlik koşullarının belirlenmesinde de etkili olmaktadır. Çokuluslu şirketlerin yeni üretim modeli içinde salt kendi kurallarını uygulamak istemesi çalışanları iş sağlığı ve güvenliği bakımından olumsuz etkilemektedir.   OHSAS 18001 işletmelerin sağlık ve güvenlik koşullarını etkin olarak sağladıklarına ilişkin aldıkları bir kalite belgesidir. Günümüz piyasa koşullarında çokuluslu işletmelerin çalışma koşullarında tercih ettiği bir belgedir. Ancak çalışanların sağlık ve güvenliklerinin sağlanmasında işletmenin iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi sertifikasına sahip olması etkin bir sağlık ve güvenlik politikasının uygulanması için yeterli olmamaktadır. Bu amaçla çalışmada, sağlık ve güvenlik alanında ve uygulamalarında devletin etkinliğinin azaltılmasının, çalışanların korunması bakımından etkisi değerlendirilmektedir. Occupational health and safety is located in one of the most important rights of employees. The most important element of using this right is protecting workers against health and safety risks arising working environment and improving this protection. This provision requires the state's intervention into the labour market. However, constriction of the states into the labour market which is reformed by the effect of the globalization restricted the protection of the employees, too. In forming labour market, the policies of the multinational companies; as in political social areas; health and security conditions are effective. Companies' applications of their own rules in the new production model affect employees adversely in the field of labour health and security. OHSAS 18001 is a quality certificate which shows that companies are carrying out health and security requirements. In today's market conditions, this is a certificate preferred by the multilingual companies in their working conditions. But, it is not sufficient that a company has got a certificate of occupational health and security management system in providing health and security with the employees to carry out an effective health and security policy. For this purpose, in this study, the effects of the reduction of the state's intervention in the field and the applications of health and security are related. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher DEÜ Sosyal Bilimleri Enstitüsü en_US
dc.subject 1) İş Sağlığı 2) İş Güvenliği 3) OHSAS 18001 4) İş Kazası 5) Meslek Hastalığı 6) Küreselleşme 1) Occupational Health 2) Occupational Safety 3) OHSAS 18001 4) Occupational Accident 5) Occupational Disease 6) Globalization en_US
dc.title İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasında devletin rolündeki değişim (OHSAS 18001 örneği) en_US
dc.title.alternative Changes in the role of government at ensuring occupational health and safety en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account