DSpace Repository

Filter by: Subject

Filter by: Subject

Results Per Page:

Ahlaki olmayan davranışların duyurulması (Whistleblowing), Etik İklim, Egoist Etik İklim, Yardımsever Etik İklim, İlkeci Etik İklim,Whistleblowing, Ethical Climate, Egoistic Ethical Climate, Benevolent Ethical Climate, Principled Ethical Climate (1)
Analytic Hierarchy Process, Decision Making Methods, Supplier Selection,Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS), Karar Verme Yöntemleri, Tedarikçi Seçimi JEL Sınıflandırma Kodları: C44, D81, M1 JEL Classification Codes: C44, D81, M11 (1)
Croissance économique, Développement économique, la période planifiée,Ekonomik büyüme, Ekonomik kalkınma, Planlı dönem JEL Classification Codes: O10, O11 JEL Sınıflandırma Kodları: O10, O11 (1)
European Union, Conditionality, Enlargement, Integration, Avrupa Birliği, Koşullar, Genişleme, Entegrasyon JEL Classification Codes: F53, F55 JEL Sınıflandırma Kodları: F53, F55 (1)
Geçici Köy Koruculuğu, Personel Yönetimi, Kamu Görevlisi.Temporary village guard, Personel Management, Public Official. JEL Sınıflandırma Kodları: H83, J49, M12. JEL Classification Codes: H83, J49, M12 (1)
Kişisel satış, Etik, Tıbbi satış temsilcileri,Personal selling, Ethics, Medical sales represantives JEL Sınıflandırma Kodları: M30, M31 JEL Classification Codes: M30, M31 (1)
Perishable products, periodic review, (s,S) policy,Bozulabilir ürünler, periyodik gözden geçirme envanter politikası,(s,S) politikası JEL Sınıflandırma Kodları: C44, C18 JEL Classification Codes: C44, C18 (1)
Whistleblowing, Ethical Climate, Egoistic Ethical Climate, Benevolent Ethical Climate, Principled Ethical Climate,: Ticaret Potansiyeli, Eksik Dış Ticaret, Çekim Denklemi, AB, Akdeniz Ortadoğu, Afrika, KEİ, Orta Asya Ülkeleri, Türkiye JEL Classification Codes: F10, F14,F17 JEL Sınırlandırma Kodları: F10, F14, F17 (1)

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account