DSpace Repository

Nonspesifik boyun ağrılı olgularda akut dönemde verilen endurans egzersizlerinin etkinliği

Show simple item record

dc.contributor.author Özdemir, Nursen
dc.date.accessioned 2015-11-25T16:17:51Z NULL
dc.date.available 2015-11-25T16:17:51Z NULL
dc.date.issued 2009
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12397/10345 NULL
dc.description.abstract Amaç ve Hipotez: Çalışmanın amacı nonspesifik boyun ağrılı olgularda, akut dönemde servikal derin fleksör kaslara verilen endurans egezersizlerinin etkilerini araştırmaktır. Yöntem: Yaş ortalaması 51.70 ± 9.31 olan toplam 51 olgu Kontrol (n=27) ve Endurans Egzersiz Grubu (n=24) olmak üzere iki gruba ayrıldı. Tüm olguların servikal derin fleksör kas enduransı (Klinik Endurans Testi), baş-boyun postürü (Fotoğraf Analizi), servikal eklem hareket açıklıkları (Universal Gonyometre), servikal performans düzeyi (Servikal Performans Testleri) ve ağrı - yetersizlik düzeyleri (Boyun Ağrı ve Yetersizlik İndeksi) değerlendirildi. Değerlendirmeler başlangıçta ve 12 hafta sonrasında olmak üzere iki kez tekrarlandı. Bulgular: Başlangıçta demografik özellikler ve servikal derin fleksör kas enduransı açısından iki grup homojendi (p>0.05). 12 hafta sonunda, Kontrol (p=0.00) ve Endurans Egzersiz Grubunun (p=0.00), servikal derin fleksör kas enduransında başlangıca göre istatistiksel anlamlı artış kaydedilirken iki grup arasında değişim oranları açısından istatistiksel fark yoktu (p=0.19). Endurans Egzersiz Grubunun 12 hafta sonunda baş tilt açısında kontrol grubuna göre anlamlı azalma (p=0.00), omuz protraksiyon açısında ise sınırda anlamlı fark (p=0.05) kaydedildi. Her iki grupta da olguların servikal performans (p Sonuç: Çalışmada Nonspesifik Boyun Ağrısında, literatürde kanıt değeri olmayan, akut dönemde başlayan egzersiz uygulaması ile boyun ağrı ve yetersizlik düzeyinin azaldığı, servikal performans ve eklem hareket açıklığının arttığı görüldü. Servikal derin fleksör kas endurans eğitimi alan grupta baş anterior tilt açısında azalma kaydedildi. Çalışma sonucunda Nonspesifik Boyun Ağrısının tedavisinde egzersiz programlarına erken dönemde başlanması ve servikal derin fleksör kas endurans eğitiminin egzersiz programlarına eklenmesi önerilir. Aim and Hypothesis: The aim of this study is to investigate the effects of cervical deep flexor muscle endurance exercises of patients with non specific neck pain at acute phase. Methods: Totally 51 patients with mean age 51.70 ± 9.31 were divided into two groups as Control (n=27) and Endurance Exercises (n=24) Groups. SDFK endurance (Clinical Endurance Test), head - neck posture (Phographical Analyses), cervical range of motion (Universal Goniometer), cervical performance level (Cervial Performance Tests) and pain-disability levels (Neck Pain and Disability Index) of all patients were assessed. All assesments were performed at the beginning and repeated 12 weeks later. Results: Initially two groups were hemogenenous in terms of demographic features and cervical deep flexor muscle endurance (p>0.05). While an increase was reported in cervical deep flexor muscle endurance values in comparison to beginning values at the end of 12 weeks in both control and endurance exercise group, there was no statistically significant difference between the groups. At the end of 12 weeks, while head tilt angle of endurance exercise group was decreased significantly compared to control group, no significant differences was found between groups in terms of other postural parameters. Cervical performance (p Conclusion: It was revealed that to initiate an exercises program at the acute phase of non specific neck pain which has no evidence in the literature yet, was effective on alleviation of symptoms by this study. It was reported that head anterior tilt angle decreased by using cervical deep flexor muscle endurance training. In this study, it is recommended that early initiation of exercise programs at the early stage and cervical deep flexor muscle endurance training at the treatment of non specific neck pain. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher DEÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü en_US
dc.subject Egzersiz=Exercise en_US
dc.title Nonspesifik boyun ağrılı olgularda akut dönemde verilen endurans egzersizlerinin etkinliği en_US
dc.title.alternative The efficiency of endurance exercises at the acute phase of patients with non specific neck pain en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account