DSpace Repository

12-17 yaş arası tip 1 diabetes mellitus hastalarında pilates antrenmanının metabolik kontrol, vücut kompozisyonu ve fiziksel performans üzerine etkisi

Show simple item record

dc.contributor.author Tunar, Mert
dc.date.accessioned 2015-11-25T14:42:34Z NULL
dc.date.available 2015-11-25T14:42:34Z NULL
dc.date.issued 2008
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12397/10138 NULL
dc.description.abstract Egzersiz, tip I diabetes mellitus hastalarının tedavisinde kabul edilmiş bir yöntemdir. Pilates, günümüzde bilinirliği gittikçe artan, özellikle karın, sırt ve bel kaslarını kuvvetlendirmeye yönelik olarak uygulanan bir egzersiz metodudur. Bu çalışmanın amacı 12-17 yaşları arasındaki tip I diabetes mellitus hastalarında pilates egzersizinin metabolik kontrol, vücut kompozisyonu ve fiziksel performans üzerine etkilerini ölçmek ve değerlendirmektir. Bu çalışmaya, 31 gönüllü katılmıştır. Gönüllülerin 17'si çalışma grubu, 14'ü kontrol grubu olarak belirlenmiştir. Gönüllülere pilates antrenörü eşliğinde 12 hafta boyunca haftada üç gün ve günde 35 dakika pilates egzersizleri yaptırılmıştır. 12 haftalık sürecin başında ve sonunda gönüllülerin vücut kompozisyonlarını belirlemek için vücut ağırlığı, boy, vücut yağ yüzdesi ölçümleri yapılmış ve vücut kütle indeksleri hesaplanmıştır. Metabolik kontrollerini belirlemek amacıyla HbA1c, HDL, LDL, toplam kolesterol ve trigliserid ölçümleri yapılmıştır. Fiziksel performanslarını belirlemeye yönelik olarak da, PWC170, wingate, dikey sıçrama, otur-uzan esneklik testleri yapılmıştır. 12 haftalık programın sonunda çalışma grubunun ortalama güç, zirve güç, dikey sıçrama ve esneklik değerlerinde anlamlı artışlar gözlenirken kontrol grubunda aynı parametrelerde anlamlı değişikliklere rastlanmamıştır. Çalışmanın sonunda vücut yağ yüzdesi her iki grupta da azalmıştır. Ancakæ çalışma sonunda iki grup arasında anlamlı fark bulunamamıştır. HbA1c her iki grupta da değişmemiştir. 12 haftalık pilates egzersizi 12-17 yaş arasındaki tip I diyabetli çocuklarda fiziksel performansı artırırken, metabolik kontrol parametrelerinde anlamlı değişiklikler gözlenmemiştir. Anahtar Kelimeler: Tip I Diabetes Mellitus, pilates, egzersiz Exercise is an accepted method in treatment of patient with type 1 diabetes mellitus. Pilates is an exercise which developed by Joseph Pilates and became a popular exercise method recently. The aim of this study is investigate and evaluate the effects of pilates exercise on metabolik control, body composition and physical performance in patients with type 1 diabetes mellitus at the age of 12-17. Thirty one patient with type 1 diabetes mellitus were choosen from outpatients of Ege Üniversitesi Hospital İzmir, Turkey. 17 patients determined as study group ( mean age 14,2±2,2 years) and 14 patients determined as control group (mean age 14,4±1,7 years). Control group performed pilates exercise during 12 weeks. The exercises Performed 3 days in a week and every training session lasted 35 minutes. At the begining and end of the study, subjects underwent tests to determine the body composition, physical performance and metabolic control. At the end of study, there were significant alterations in physical performance of study group. Peak power, mean power, vertical jump and flexibilty values of study group increase significantly. There were no alterations significantly in this parameters in control group. Fat mass is decreased significantly in control group and there were no changes in study group. HbA1c decreased in control group while there were no alteration in HbA1c percentage of study group. The pilates exercises which lasted 12 weeks, increased the physical performance of the patients with type 1 DM at the range of 12-17 years. However there were no changes in parameters of metabolic control. Keywords: Type 1 Diabetes Mellitus, Pilates, Exercise en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher DEÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü en_US
dc.subject Diabetes mellitus-insülin bağımlı=Diabetes mellitus-insulin dependent Egzersiz=Exercise en_US
dc.title 12-17 yaş arası tip 1 diabetes mellitus hastalarında pilates antrenmanının metabolik kontrol, vücut kompozisyonu ve fiziksel performans üzerine etkisi en_US
dc.title.alternative The effectts of pilates training on metabolic control, body composition and physical performance in patients with type i diabetes mellitus at the range of 12-17 en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account