DSpace Repository

Browsing by Title

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • KARACASULU, ZEHRA NİLÜFER (Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  International terrorism is a matter of growing concern to governmentssince the 1980s. According to the United States, international terrorism becamemore dangerous in this new century, now that rouge states are acquiring ...
 • ÖZMEN, Ceyda (DEÜ Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2010)
  Dünyada çeviri üzerine yapılan çalışmalarda, film ve çeviri ilişkisi altyazı ve dublaj konularıyla sınırlı kalmakta; Türkiye'de ise filmler çeviri araştırmalarında çok az yer bulmaktadır. Her iki durumda da çeviri edebiyat ...
 • GÜNEŞ, İlhami (Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2012)
 • ÖLMEZ, MEHMET (DEÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007)
 • Akkaş, Bülent (DEÜ Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2008)
  Bir ülkede ekonomik büyümenin ve toplumsal refahın arttırılması için altyapı tesisleri ve hizmetleri büyük önem arz etmektedir. Özellikle, gelişmekte olan ülkelerde yaşanan hızlı nüfus artışı, kentleşme, globalleşme ve ...
 • HOSSEİNZADEH VAHİD, Ali (DEÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012)
  Bu çalışma, değişik modalitelerin farklibirleştirme yöntemlerinin etkilsiniİçerik tabanlı Görüntü Erişme Sistemlerinin performansını iyileştirmesinde araştırıyor. Bu amaç için, ilk düşük seviyeli görüntü özelliklerininuygun ...
 • Arslan, Serdar (DEÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2008)
  Amaç: Bu çalışmanın amacı futbol oyuncularında osteitis pubis sendromu (OPS) ve bu sendromun gelişiminde etkisi olan ekstrinsik ve intrinsik risk faktörlerini araştırmaktır. Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda Vestel Manisa ...
 • Şen, Savaş Onur (DEÜ Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2008)
  Futbol XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren İngiltere'den Dünya'nın çeşitli coğrafyalarına yayılarak günümüzün en popüler sporu haline gelmiştir. Bu tarih içerisinde futbolun yalnızca bir oyun ya da spor olarak anlam ...
 • EKİZ, Ahmet Salih (Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1994)
 • Önal, Suzan Aslı (DEÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006)
 • YENİYAYLA, Yusuf (DEÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011)
  Bulanık mantığın temeli bulanık kümelere dayanır. Klasik yaklaşımda bir eleman ya kümenin elemanıdır ya da değildir. Bulanık yaklaşımda ise her bir elemanın bir kümeye üyelik derecesi sözkonusudur._x000B_Bulanık entropi ...
 • ÇETİNTAV, Bekir (DEÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012)
  Bu Doğrusal Programlama (LP) yöntemleri Bulanık Doğrusal Regresyon (FLR) modellerinin kurulmasında sıkça kullanılmaktadır. Olasılıksal Bulanık Doğrusal Regresyon (PFLR) (Tanaka, 1989) ve Sınırlanmamış Bulanık Doğrusal ...
 • BÖLGEN, Melis (DEÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010)
  Bu çalışmada bankaya kredi talebinde bulunan şirketler için verilecek kredi miktarı ve alınacak teminat miktarının belirlenmesi için bulanık mantığa dayalı bir yöntem önerilmiştir ve bu yöntemin bilgisayar programı ...
 • YUNUSOĞLU, Mualla Gonca (DEÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012)
  Bu çalışmanın amacı, yatırımcının tercihlerini ve risk profiline uygun bir portföyü gerçekçi, esnek ve pratik bir şekilde oluşturmaktır. Bu bağlamda, portföy yöneticilerini orta vadeli yatırım kararlarında destekleyecek ...
 • GÜLER, Deniz (DEÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011)
  Bu çalışmada, uzun yıllardır süregelen klasik zaman serileri araştırmalarına yeni bilimsel yaklaşımların incelenmesi hedeflenmiştir. Son yılların gözde bilim alanı olan, Bulanık Mantık ve Kümeler Teorisi ile Zaman Serisi ...
 • Aliyazıcıoğlu, Özlem (Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 2010)
  Yirminci yüzyıl sanatında başkaldırı sözcüğü karşılığını Fütürizm'de bulur. 1909 yılında kaleme aldıkları Fütürist Manifesto ile başkaldırılarını dünyaya duyuran Fütüristler, modernleşen yaşamın getirisi olan hız kavramını ...
 • YILDIRIM, MUSTAFA (Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2005)
  Because it is directly related to words and actions of believers, jurisprudential knowledge make up essential part of religion of Islam as reflected in human life. This knowledge is communicated to people mainly by persons ...
 • Çatkın, Pınar (DEÜ Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2009)
  İnsanoğlunun toplu yaşam düzenine geçmesinden bu yana kendini ifade etmek için müziğe ve dansa gereksinim duyduğu biliniyor. İnsanlığın geçirdiği her evrim, sonucunda kendi gibi müziği ve dansı da gelişme göstermiştir. ...
 • KÖSELER, ALİ TEMEL (DEÜ Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2010)
  Fırın heykel, son yirmi yıldır, seramik sanatçılarının üzerinde düşünüp, çalıştığı bir kavram olmuştur. Büyük boyutlu olan ve dış mekanlarda gerçekleştirilen fırın heykeller, olduğu yerde pişirilen ve kendinin fırını ...
 • GEORGER, Gary Paul (DEÜ Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2012)
  Bu çalışmanın amacı, fırın yapımının kökenlerine duyulan derin ilgi doğrultusunda, özgün bir fırın inşasında kullanılan yöntem ve malzemelere dair olanak, süreç ve kısıtlılıkları araştırmaktır. Bu yüksek lisans tezinde, ...