DSpace Repository

Filter by: Subject

Filter by: Subject

Results Per Page:

Yabacı cisim aspirasyonu, çocuk, hışıltı, toraks bilgisayarlı tomografi Foreign body aspiration, child, wheezing, thorax computerized tomography (1)
Yabancı Banka, Yabancı Sermayeli Banka,Uluslararası Bankacılık, Türk Bankacılık Sistemi,Foreign Bank, Foreign Capital Bank, International Banking, Turkish Banking System (1)
Yabancı dil eğitimi=Foreign language education Materyal geliştirme=Material development (1)
Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi, halk hikayeleri,Teaching Turkish as a foreign language, folk tales (1)
Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi, kelime öğretimi, kelime grupları. Teaching Turkish as a foreign language, vocabulary teaching, word sets. (1)
Yabancı dil öğretimi, Foreign language learning, İlköğretim öğretmenleri, Primary education teachers, Öğrenci tutumu, Student attitudes, Öğretmen davranışı, Teacher behavior, Sınıf içi davranışlar, In-class behaviors, Yabancı dil öğretimi, Foreign language learning, Öğretmenler, Teachers (1)
yabancı dil öğretimi,foreign language education,yabancı dil öğretmeni,foreign language teacher (1)
yabancı dil öğretimi,foreign language teaching,reflective teaching,yansımalı öğretim (1)
Yabancı dil öğretimi=Foreign language learning Dil=Language Dil edinimi=Language acquisition Dil eğitimi=Language education Dil öğretimi=Language teaching Yabancı dil öğrenimi=Foreign study of languages Yabancı dil eğitimi=Foreign language education (1)
Yabancı dil öğretimi=Foreign language learning Metin=Text Metin sınıflandırma=Text categorization İletişimsel dil öğretimi=Communicative language teaching Tasvir=Description (1)