DSpace Repository

Filter by: Subject

Filter by: Subject

p-q teorisi, aktif olmayan akım teorisi, güç kalitesi, Statik Senkron Kampansatör (STATCOM), aktif güç filtresi, reaktif güç kompanzasyonü, tek faz sistem, sinüsoidal darbe genişliği modülasyonu (SPWM), histerezis akım denetleyici. p-q theory, non-active current theory, power quality, STATCOM, active power filter, reactive power compensation, single-phase system, SPWM, hysteresis current controller (1)
Pacemaker, VCSS (1)
paleomanyetizma, blok rotasyonu, jeokronoloji, kinematic analiz, İzmir-Balıkesir Transfer Zonu, Batı Anadolu, paleomagnetism, block rotation, geochronology, kinematic analysis, Izmir-Balıkesir Transfer Zone, western Anatolia. (1)
Palinoloji=Palinology Oligomiyosen=Oligomiocene Paleoekoloji=Paleoecology Denizli=Denizli İklim=Climate (1)
Palinoloji=Palinology Çanakkale-Çan=Çanakkale-Çan Kömür=Coal Neojen=Neogene Neojen çökeller=Neogene sediments (1)
Palladyum, Palladium, Katı faz özütlemesi, Solid phase extraction, Benzoiltiyoüre kompleksleri, Benzoylthiourea complexes (1)
Pamuk Borsası, Fiyat Etkinliği, Eş Bütünleşme (1)
Pamuk piyasası, Cotton market, Vadeli işlem borsaları, Futures stock exchanges, Borsa, Stock exchange, İzmir, İzmir, Opsiyon sözleşmeleri, Option contracts, Türkiye, Turkey, Vadeli işlem piyasaları, Future markets (1)
Pamuk=Cotton (1)
Panik bozukluğu, yetişkin ayrılma anksiyetesi bozukluğu, CO2 duyarlılığı, anksiyete duyarlılığı,Panic disorder, adult seperation anxiety disorder, CO2 sensitivity, anxiety sensitivity (1)