DSpace Repository

Filter by: Subject

Filter by: Subject

 supplement, complement, neat submodule, coneat submodule,Rad-supplement, coatomic, reduced, radical on modules, neat-coinjective, coclosed submodule, injectively generated proper class, neat homomorphism, coneat homomorphism, max-injective, cover, envelope, torsion free cover, flat cover, quiver, (1)
 yön bulma, kaybolma algısı, mekansal algı, yok-mekan, temalı otel,wayfinding, lost perception, spatial perception, non-place, theme hotel (1)
 Çift kabuk cephe, enerji, enerji yükleri,double skin facade, energy, energy loads. (1)
(roman) diyaloğu , fransızca öğretimi, yazın, etkileşim, günlük dil. (novel) dialogue, French teaching, literature, interaction, daily language. (1)
-(A/I)r biçimbirimi, zaman-kip-görünüş, yabancı dil öğretimi,-(A/I)r morpheme, tense-mood-aspect, foreign language teaching (1)
1) Bilgi Yönetimi 2) İnsan Kaynakları Yönetiminde Bilgi Yönetimi, 3) Veri-Enformasyon-Bilgi-Bilgelik Hiyerarşisi, 1)Knowledge Management,2)Knowledge Management in Human Resource Management, 3)The Data-Information-Knowledge-Wisdom Hierarchy (1)
1) İş Sağlığı 2) İş Güvenliği 3) OHSAS 18001 4) İş Kazası 5) Meslek Hastalığı 6) Küreselleşme 1) Occupational Health 2) Occupational Safety 3) OHSAS 18001 4) Occupational Accident 5) Occupational Disease 6) Globalization (1)
1) Küresellesme 2) Büyüme Stratejileri 3) Birlesme ve Satın Almalar 4) Küresel Perakendecilik 5) Türk Organize Gıda Perakende Sektörü 1) Globalization 2) Growth Strategies 3) Mergers and Acquisitions 4) Global Retailing 5) Turkish Organized Food Retailing Sector (1)
1) Yerli Turistler 2) Tüketici davranışı 3) Motivasyon faktörler 4) Bilgi arama 5) Alternatifleri değerlendirme 6) Tatil deneyimi 7) Satınalma sonrası eğilim,1) Domestic tourists 2) Consumer behavior 3) Motivation factors 4) Information search 5) Evaluation of alternatives 6) Holiday experience 7) Postpurchasing behavior (1)
1,3,4-oksadiazol = 1,3,4-oxadiazole ; Biyolojik aktivite = Biological activity (1)