DSpace Repository

E-ticaret firmalarında muhasebenin örgütlenmesi ve kuramsal bir uygulama

Show simple item record

dc.contributor.author Aktaş, Orçun
dc.date.accessioned 2015-11-26T14:51:25Z NULL
dc.date.available 2015-11-26T14:51:25Z NULL
dc.date.issued 2008
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12397/11361 NULL
dc.description.abstract İnternet, kısaca dünyayı sanal olarak saran bir ağdır. Yaşamın hemen hemen her noktasında kendini göstermektedir. Bu ağın ortaya çıkardığı en önemli kavramlardan biri de kuşkusuz E-Ticarettir. E-Ticaret, İnternet aracılığıyla, kullanıcıların birbirleriyle her türlü veri, ürün ya da hizmet değiş tokuşuna olanak vermektedir. E-Ticaret uygulamaları çok hızlı bir şekilde yayılmaktadır. Firmalar da, rekabet güçlerini koruyabilmek ve yeni müşteriler kazanabilmek için E-Ticaret kavramına önem vermek zorunda kalmışlardır. E-Ticaretin farklı türleri bulunmaktadır. İşletmeden işletmeye (B2B) ve İşletmeden Tüketiciye (B2C) E-Ticaret, en çok gerçekleştirilen E-Ticaret türleridir. Ayrıca uygulamaları çok hızlı bir şekilde ekonomik hayata yerleşen E-Devlet kavramı da büyük önem taşımaktadır. E-Ticaret kavramı ekonomik hayatın içine girdikçe, ekonomik hayatın herhangi bir sektöründe faaliyet gösteren firmalar, E-Ticaret pastasından dilim almaya çalışmaktadırlar. Bu yönde elektronik ortamda kurulan firmaların sayısı arttıkça muhasebe bilimine daha çok gereksinim duyulmaktadır. Bu nedenle elektronik iş danışmanlarına, E-Ticaret muhasebecilerine, elektronik denetim müşavirlerine olan talep de hızla artmaktadır. E-Ticarete gösterilen ilgi, muhasebeci, denetçi ve müşavirlerin de E-Ticaretin beraberinde getirdiği muhasebe tekniklerine odaklaşmalarını gerekli kılmaktadır. E-Ticaret ve muhasebe düzeni arasındaki ilişki, muhasebe kavramlarının E-Ticaret işlemleri ile ilgili kavramlara adapte edilmesi ile güçlendirilebilir. Önemli olan E-Ticaret işlemleri ile ortaya çıkan yeni durumların, muhasebe uygulamalarının hangi noktasına denk geldiğini tespit edebilmektir. Anahtar Kelimeler: 1- E-Ticaret, 2- İnternet, 3- Muhasebe, 4- E-Ticaret Firmaları In brief the Internet is a network which is involved the whole world. It lifts effectiveness almost on the all point of life. Certainly, one of the most important concepts that this network has been introduced is E-Commerce. E-Commerce enables to exchange with each other all sorts of data, product or service by the Internet. E-Commerce applications are rapidly range over a wide field rapidly. Also the firms have been let it to attach importance to E-Commerce concept for keeping their competitive power and getting new customers. There are different types of E-Commerce. Business to Business (B2B) and Business to Consumer (B2C) are the most-widely executed E-Commerce types. Also E-Governance concept that becomes firmly established in economic life is critically important. When the E-Commerce comes to the economic life, the firms which have operations in any sector of economic life have to work too hard to take an interest in E-Commerce sector. In this way, the increase of number of the firms which established in electronic form makes the Science of Accounting more necessary. In these case electronic business consultants, E-Commerce accountants, electronic independent auditors come into demand rapidly. Interest in the E-Commerce force accountants, auditors and advisor to focus on the accounting techniques which E-Commerce introduce. The relation with between E-Commerce and Accounting organization can be strengthen to bring Accounting concepts in harmonization with concepts about E-Commerce transactions. Major issue is to determine which accounting applications chime in the E-Commerce transactions. Keywords: 1- E-Commerce, 2- Internet, 3- Accounting, 4- E-Commerce Firms en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher DEÜ Sosyal Bilimleri Enstitüsü en_US
dc.subject Muhasebe=Accounting Muhasebe organizasyonu=Accounting organization Elektronik ticaret=Electronic commerce en_US
dc.title E-ticaret firmalarında muhasebenin örgütlenmesi ve kuramsal bir uygulama en_US
dc.title.alternative The organization of accounting in the e-commerce firms and a theoretical application en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account