DSpace Repository

Eğitim fakültelerinde yeniden yapılanma ve öğretim hedefleri

Show simple item record

dc.contributor.author TURAN GÜLLAÇ, ESİN
dc.date.accessioned 2019-01-07T10:00:18Z
dc.date.available 2019-01-07T10:00:18Z
dc.date.issued 2003
dc.identifier.uri http://acikerisim.deu.edu.tr:8080/xmlui/handle/123456789/13464
dc.description.abstract Bu araştırma Türkiye' deki Eğitim Fakültelerinde görev yapan ve "öğretmenlik Meslek Bilgisi" derslerini okutan öğretim elemanlarının Yeniden Yapılanmaya ilişkin görüşlerini, derslerinde benimsedikleri öğretim hedeflerini ve bunlar arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmak üzere yapılmıştır. Geçen beş yıllık sürede yaşanılan değişme ve gelişmeleri öğretim elemanlarının gözüyle değerlendiren bu çalışmanın örneklemi, Türkiye' de Eğitim Fakültesi bulunan üniversitelerden seçilmiş 20 üniversitenin Eğitim Bilimleri ve Sınıf Öğretmenliği bölümlerinde görev yapan 223 öğretim elemanım kapsamaktadır. Araştırmada öğretim elemanlarının Eğitim Fakültelerinin Yeniden Yapılanmasına ilişkin görüşlerini almak için "Yeniden Yapılanmaya İlişkin öğretim Elemanlarının Görüşleri Anketi" (YYÖEGA) ve derslerinde benimsedikleri öğretim hedeflerini belirlemek üzere "Öğretim Hedefleri Envanteri" (ÖHE) veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Toplanan veriler frekans, yüzde, aritmetik ortalama, standart sapma, t-testi, varyans analizi ve korelasyon gibi istatistik teknikler ile analiz edilerek yorumlanmıştır. Araştırmada elde edilen bulgular aşağıda özetlenerek verilmiştir: 1. Eğitim Fakültelerinin Yeniden Yapılanma süreciyle gelen ders değişiklileri öğretim elemanlarına göre tatmin edici görünmemektedir. 2. Yeniden Yapılanma projesiyle ülkenin gereksinim duyduğu nitelik ve nicelikte öğretmen yetiştirilmesine ilişkin inancın yerleşmesi için biraz daha zaman gerektiği belirlenmiştir. 3. Eğitim Fakültelerindeki öğretim elemanlarının pedagojik formasyon almaları sağlanmalıdır. 4. Eğitim Fakültelerindeki öğretim elemanlarının "Alan Uzmanı" olmalarından çok "Alan Eğitimcisi" olmalarına önem verilmelidir. xvni 5. Eğitim Bilimleri lisans programlarının kapatılması yerinde bir uygulama değildir. 6. Öğretim elemanlarına göre Yeniden Yapılanma ile programda yer alan "Öğretmenlik Meslek Bilgisi" dersleri yeterli sayı ve içerikte değildir. 7. Öğretim elemanları altı hedef grubunu da yüksek ortalamalarla seçmişlerdir. 8. "Öğretmenlik Meslek Bilgisi" derslerim yürüten öğretim elemanları altı hedef grubundan "Öğrenci Gelişimini ve Kişisel Gelişimi Vurgulama" hedeflerini çoğunlukla (%43) seçmişlerdir. 9. Öğretim elemanlarının Yeniden Yapılanmaya ilişkin olumlu görüş bildirmeleri ile seçtikleri öğretim hedefi sayışırım artması, iki durum arasındaki pozitif ilişkiyi göstermektedir. Öğretim elemanlarının Eğitim Fakültelerinde Yeniden Yapılanmanın verdiği ivme ile söz konusu öğretim hedeflerinin tümünü gerçekleştirme istediğinde oldukları anlaşılmaktadır. Fakat Yemden Yapılanmanın çok yeni oluşu, öğretim elemanların bu hedefleri benimsemenin ötesinde gerçekleştirmelerine henüz olanak vermiyor görünmektedir. Eldeki araştırmanın da temel hareket noktasını oluşturan düşünce ile, eksiklerin ve aksayan yönlerin çok yönlü araştırma ve çalışmalarla giderilmesi, sürecin her an kontrol edilmesi Eğitim Fakültelerinde Yeniden Yapılanma projesinin amaca ulaşmasına kuşkusuz katkı sağlayacaktır. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher DEÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.subject Eğitim fakülteleri = Education faculties ; Pedagojik formasyon = Pedagogical formation ; Yeniden yapılanma = Restructuring ; Öğretim = Teaching ; Öğretmen yetiştirme = Teacher training tr_TR
dc.title Eğitim fakültelerinde yeniden yapılanma ve öğretim hedefleri tr_TR
dc.title.alternative Reconstruction in teacher training faculties and teaching goals tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account