DSpace Repository

İkiz Gebeliklerde Fetal ve Maternal Sonuçların Değerlendirilmesi

Show simple item record

dc.contributor.author ARTUNÇ ÜLKÜMEN, Burcu
dc.contributor.author PALA, Halil Gürsoy
dc.contributor.author ÇALIK, Esat
dc.contributor.author KOYUNCU, Faik Mümtaz
dc.date.accessioned 2017-12-26T08:28:57Z
dc.date.available 2017-12-26T08:28:57Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri http://acikerisim.deu.edu.tr:8080/xmlui/handle/123456789/13458
dc.description.abstract Amaç: İkiz gebelikler tüm gebeliklerin %1-2’sini, perinatal mortalitenin ise %10-15’ini oluşturmaktadır. Perinatal mortalite ve morbidite başlıca prematür eylem nedeni ile ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada kliniğimizde doğumu gerçekleşen ikiz gebeliklerin maternal ve fetal sonuçların değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Ocak 2012-Mayıs 2014 tarihleri arasında kliniğimizde doğum yapmış 47 ikiz gebelik olgusunun dosya kayıtları incelenerek maternal yaş, doğum sırasında ortalama gebelik haftası, ortalama doğum kilosu, yenidoğan yoğun bakım ihtiyacı olup olmadığı, bebeklerin 1. ve 5. dakika Apgar skorları değerlendirildi. Sonuçlar ortalama ± standart sapma olarak ifade edildi. Bulgular: İkiz gebelik sıklığı %1,6 olarak tespit edildi. Ortalama maternal yaş 30,19 ± 5,59 (aralık: 18-45), ortalama gravida 2,35 ± 1,70, ortalama parite 0,95 ± 1,27, doğum sırasında ortalama gebelik haftası 33,43 ± 6,02 (aralık: 29-39) olarak tespit edildi. Olguların %19,14’de (9 olgu) hipertansiyon mevcuttu. Olguların %14,9’u (7 olgu) ise diyabet ile komplike idi. Yenidoğan doğum kiloları ortalama 2263,97 ± 585,85 gr (aralık: 820-3670 gr), 1.dakika Apgar skorları 8,50 ± 1,80 ve 5.dakika Apgar skorları 8,54 ± 1,25 olarak bulundu. Yenidoğan bebeklerin %20’sinde yenidoğan bakım ihtiyacı oldu; %10 bebekte solunum yolu ile ilgili komplikasyonlar gelişti. Sonuç: İkiz gebelikler halen perinatal ve maternal morbidite nedenidir. Bu gebelikler normal popülasyona göre daha sık diyabet ve hipertansiyon ile komplike olmaktadır. Perinatal sonuçlar özellikle doğum haftası ile ilişkilidir. tr_TR
dc.description.abstract Objective: Twin pregnancies account for 1-2% of all pregnancies and for 10-15% of perinatal mortality. Perinatal mortality and morbidity occurs mainly due to preterm birth. With this study, we aimed to analyse the fetal and maternal outcomes of twin pregnancies who gave birth in our clinic. Material and Method: The file records of 47 twin pregnancies giving birth in our clinic between January 2012 and May 2014 were analysed and the data about the maternal age, gestational age, mean fetal birth weight, the need of the admission to neonatal intensive care unit, the Apgar scores at 1 and 5th minutes was evaluated. The results were expressed as mean ± standard deviation. Results: The incidence of twinning was 1.6%. Mean maternal age was 30.19 ± 5.59 (range: 18-45), mean gravidity was 2.35 ± 1.70, mean parity was 0.95 ± 1.27, mean gestational week during labor was 33.43 ± 6.02 (range: 29-39). 9 cases (19.14%) were complicated with hypertension and 7 cases (14.9%) were complicated with diabetes. The mean birth weights of newborns were 2263.97 ± 585.85 gr (range: 820-3670 gr); Apgar scores at 1. and 5.minute were 8.50 ± 1.80 and 8.54 ± 1.25 respectively. 20% of newborns needed treatment at the neonatal intensive care unit and 10% of newborns developed complications regarding the respiratory system. Conclusion: Twin pregnancies are still a cause of perinatal and maternal morbidity. These pregnancies are complicated more commonly with diabetes and hypertension, compared with singleton pregnancies. Perinatal outcomes are especially related to the gestational age en_US
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject İkiz gebelik, perinatal morbidite, multiparite tr_TR
dc.subject Twin pregnancy; perinatal morbidity; multiparity tr_TR
dc.title İkiz Gebeliklerde Fetal ve Maternal Sonuçların Değerlendirilmesi tr_TR
dc.title.alternative EVALUATION OF FETAL AND MATERNAL RESULTS IN TWİN PREGNANCIES tr_TR
dc.type Article tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account