DSpace Repository

Semptomatik Servikal Diskopatili Hastalarda, Floroskopi Eşliğinde Uygulanan Epidural Kortikosteroidlerin, Hastaların Ağrı Değerleri Üzerine Etkileri

Show simple item record

dc.contributor.author YEKTAŞ, Abdulkadir
dc.contributor.author GÜMÜŞ, Funda
dc.contributor.author ERKALP, Kerem
dc.contributor.author ALAGÖL, Ayşin
dc.date.accessioned 2017-12-22T12:37:31Z
dc.date.available 2017-12-22T12:37:31Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri http://acikerisim.deu.edu.tr:8080/xmlui/handle/123456789/13454
dc.description.abstract Amaç: Semptom veren servikal diskopatisi olan hastalarda, Servikal İnterlaminar Epidural Steroid Enjeksiyonu (SİESE)’unun Visual Analogua Scale (VAS) değerleri üzerine etkilerini incelemeyi amaçladık. Yöntemler: 01 Şubat 2011 – 01 Temmuz 2012 tarihleri arasında, 45 hastada semptomatik servikal diskopatiye bağlı radikülopati tedavisinde uyguladığımız SİESE'nin, VAS değerleri üzerine olan etkilerini geriye dönük olarak inceledik. Hastalar yan yatar pozisyonda iken C7-T1 aralığından floroskopi eşliğinde Low-rezistans tekniği ile epidural aralığa 80 mg triamsinolon ve 3 mL serum fizyolojik karışımı toplam 5 mL volüm içinde enjekte edildi. Bulgular: Servikal interlaminar epidural steroid enjeksiyonu uygulaması sonrası hastaların VAS skorları bazal VAS skorlarına göre istatistiksel olarak anlamlı düşüktü. SİESE sonrası başarı oranları sırasıyla 1. hafta %85, 1. ay %95, 6. ay %89 ve 1. yıl %89'du. Sonuç: Servikal interlaminar epidural steroid enjeksiyonu uygulaması semptomatik diskopati tedavisinde etkili bir yöntemdir ve hasta memnuniyetini arttırır. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi tr_TR
dc.subject Servikal interlaminar epidural steroid enjeksiyonu, servikal diskopati, vizüel analog skala tr_TR
dc.subject Cervical interlaminar epidural steroid injections, cervical discopathy, visual analogua scale tr_TR
dc.title Semptomatik Servikal Diskopatili Hastalarda, Floroskopi Eşliğinde Uygulanan Epidural Kortikosteroidlerin, Hastaların Ağrı Değerleri Üzerine Etkileri tr_TR
dc.title.alternative EFFECTS OF EPIDURAL CORTICOSTEROID ACCOMPANIED BY FLUOROSCOPY ON PAIN VALUES OF PATIENTS WITH SYMPTOMATIC CERVICAL DISCOPATHY tr_TR
dc.type Article tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account