DSpace Repository

Okumaya karşı olumlu ve olumsuz tutuma sahip 6. sınıf öğrencilerinin türkçe dersinde kullandıkları okuduğunu anlama stratejileri ve yaratıcılık düzeyleri

Show simple item record

dc.contributor.author YILDIZ DEMİRTAŞ, VESİLE
dc.contributor.author Aydoğan, Rukiye
dc.date.accessioned 2015-06-10T16:26:31Z NULL
dc.date.available 2015-06-10T16:26:31Z NULL
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri https://dspace.deu.edu.tr/xmlui/handle/12345/76 NULL
dc.description.abstract Bu araştırmanın amacı, okumaya karşı olumlu ve olumsuz tutuma sahip 6. sınıf öğrencilerinin Türkçe <br>dersinde kullandıkları okuduğunu anlama stratejileri ve yaratıcılık düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. <br>Betimsel bir model niteliğinde olan araştırmanın evrenini 177, örneklemini ise 137 ilköğretim 6. sınıf öğrencisi <br>oluşturmuştur. Araştırmanın verileri, Torrance Yaratıcı Düşünme Testi (Sözel A Formu), Okumaya Yönelik <br>Tutum Ölçeği ve Okuduğunu Anlama Stratejileri Ölçeği ile toplanmıştır. Araştırmada elde edilen veriler SPSS <br>programında çözümlenmiştir. Verilerin analizinde Ortalama, Standart Sapma, Varyans Analizi, Scheffé Testi <br>kullanılmıştır. Bu araştırmada elde edilen bulgular, okumaya karşı olumlu tutuma sahip öğrencilerin okuduğunu <br>anlama stratejilerini, okumaya karşı olumsuz tutuma ve orta düzeyde tutuma sahip öğrencilere göre daha sık <br>kullandıklarını göstermiştir. Okumaya karşı tutum ile kullanılan okuduğunu anlama stratejileri arasında orta <br>düzeyde anlamlı ilişki bulunmuştur. Ayrıca öğrencilerin yaratıcılıklarının akıcılıktan özgünlüğe doğru düşüş <br>gösterdiği tespit edilmiştir. Ancak okumaya karşı tutumlarına göre öğrencilerin yaratıcılıkları arasında önemli <br>bir farka rastlanmamıştır. </p> The aim of this research is to study the relation between the reading comprehension strategies used in the <br>Turkish lessons and creativity levels of 6th<br>&nbsp;grade students who have positive or negative attitudes towards <br>reading. The horizon of the research, which has a descriptive model, consists of 177 elementary students with <br>137 sample elementary students. The data of the research has been acquired from Student Information Form <br>developed by the researcher, Torrance Test of Creative Thinking (A Form), Attitudes Towards Reading Scale <br>and Reading Comprehension Strategy Scale developed by KILIÇ and AÇIKGÖZ. The data acquired from the <br>research is analyzed in SPSS program. Average, Standard Deviation, Variance Analysis, Scheffé Test is applied <br>for the analyses of the data. The discoveries in this research shows of the students who has a positive attitude <br>towards reading uses reading comprehension strategies much more frequently than the students who has a <br>negative or moderate attitude towards reading. According to the findings of the study: there is relation which is <br>meaningful and moderate level between the reading comprehension strategies and attitudes towards reading. <br>Also, it has been determined that the the creativity of the students falls form fluency to originality. Yet, there has <br>been observed no important difference between students according to their attitude towards reading. <br></p> en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi en_US
dc.subject Okumaya Yönelik Tutum, Okuduğunu Anlama, Öğrenme Stratejileri, Yaratıcılık,Attitude towards Reading, Reading Comprehension, Learning Strategies, Creativity <br></p> en_US
dc.title Okumaya karşı olumlu ve olumsuz tutuma sahip 6. sınıf öğrencilerinin türkçe dersinde kullandıkları okuduğunu anlama stratejileri ve yaratıcılık düzeyleri en_US
dc.title.alternative Strategies Used In The Turkish Lessons For The Reading Comprehension And Creativity Levels Of 6th Grade Students Who Have Positive Or Negative Attitudes Towards Reading en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account