DSpace Repository

Determining relational awareness levels in friendship of vocational school students in terms of their demographic characteristics

Show simple item record

dc.contributor.author Çakır, Gülay
dc.contributor.author Yılmaz, Alpay
dc.contributor.author Dursun, Bahtiyar
dc.date.accessioned 2015-06-10T16:26:21Z NULL
dc.date.available 2015-06-10T16:26:21Z NULL
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri https://dspace.deu.edu.tr/xmlui/handle/12345/75 NULL
dc.description.abstract Effective relation and relational awareness are the most important parameters for a <br>society's success. Effective relation is established by the quality of relations among the individuals in a <br>society. Relational awareness enables the individuals to better communicate and to continue their <br>relations in a strong manner. This research has been conducted to determine whether the relational <br>awareness levels vary due to the demographic characteristics of the students having education in <br>vocational schools in Kirklareli University. Within the context of the research, the data obtained by use of <br>relational awareness questionnaire have been subjected to t-test and one way ANOVA analyses. As a <br>result of the research, it has been determined that the relational awareness levels of the students vary in <br>terms of their demographic characteristics</p> Bir toplumun başarıya ulaşabilmesinde en önemli parametreler etkin ilişki ve ilişkide <br>farkındalıktır. Etkin ilişki bir topluluktaki bireylerin ilişkilerinin kalitesiyle belirlenir. İlişkilerde <br>farkındalık, kişilerin iletişimlerini daha iyi kurmalarını, ilişkilerini güçlü bir şekilde yürütmelerini sağlar. <br>Bu çalışma Kırklareli Üniversitesi'ne bağlı meslek yüksekokullarında öğrenim gören öğrencilerin ilişkide <br>farkındalık düzeylerinin, bu öğrencilere ait demografik değişkenler açısından farklılık gösterip <br>göstermediğini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Çalışmada kişilerarası ilişkide farkındalık ölçeği <br>kullanılarak elde edilen veriler t-test ve Anova analizlerine tabi tutulmuştur. Söz konusu analizler <br>sonucunda farkındalık düzeylerinin öğrencilere ait demografik değişkenlere göre farklılık gösterdiği tespit <br>edilmiştir</p> en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi en_US
dc.subject Relational awareness, Kırklareli University, Vocational School Students, Demographic Characteristics, Relational Awareness Questionnaire,İlişkide farkındalık, Kırklareli Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Demografik değişkenler, İlişkide farkındalık ilişkisi <br></p> en_US
dc.title Determining relational awareness levels in friendship of vocational school students in terms of their demographic characteristics en_US
dc.title.alternative Meslek yüksekokulu öğrencilerinin arkadaşlık ilişkisinde farkında olma düzeylerinin demografik değişenler açısından belirlenmesi en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account