DSpace Repository

Filter by: Subject

Filter by: Subject

  gastrointestinal kanama, yatak başı hemoglobin, Radical- 7TM Pulse CO-OksimetreTM, gastrointestinal bleeding, bedside hemoglobin, Radical- 7TM Pulse CO-OxymeterTM (1)
  Influenza, pandemic 2009 A/H1N1, chil, İnfluenza, pandemik 2009 A/H1N1, çocuk (1)
  Nozokomiyal kan dolaşımı enfeksiyonu, ÇYBÜ, insidans, risk faktörleri. Nosocomial bloodstream infection, PICU, incidence, risk factors. (1)
 Lateral epikondilit, terapotik ultrason, tanısal ultrasonografi,Lateral epicondylitis, therapeutic ultrasound, diagnostic ultrasound (1)
 pankreas adenokarsinomu, prognozu belirleyen faktörler,pancreatic carcinoma, prognostic factors (1)
 Prostat, nestin, Her-2, cerrahi sınır uzunluğu, ekstraprostatik yayılım, Gleason skoru,Prostate, nestin, Her-2, the length of surgical margins, extraprostatic,extension, Gleason score (1)
 Round pneumonia, child,Round pnömoni, çocuk (1)
1.Bibliyografya, 2.Din Psikolojisi, 3.Makale Konusu (1)
16th Century; art patronage; conspicuous consumption; ottoman court; Ottoman Empire; political power elite; Soliman the Magnificent; suleymanname 16. Yüzyıl; sanat hamiliği; gösteriş amaçlı tüketim; osmanlı sarayı; Osmanlı İmparatorluğu; iktidar seçkinleri; Kanuni Sultan Süleyman; süleymanname (1)
19th Century; drama; existentialism; feminism; ibsen; kierkegaard; play characters; social criticism; spirit of the times; theatrical play; women's movements; women's rights 19. Yüzyıl; drama; varoluşçuluk; feminizm; ibsen; kierkegaard; oyun kişileri; toplumsal eleştiri; zamanın ruhu; tiyatro eseri; kadın hareketleri; kadın hakları (1)

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account