DSpace Kurumsal Arşivi

Konu " Adli tıp = Forensic medicine ; Konsültasyon ve havale = Referral and consultation ; Radyoloji = Radiology ; Teşhis = Diagnosis ; Teşhis-ayırıcı = Diagnosis-differential ; Yaralar ve yaralanmalar = Wounds and injuries" için Tıp Fakültesi Tıpta Uzmanlık Tezleri listeleme

Konu " Adli tıp = Forensic medicine ; Konsültasyon ve havale = Referral and consultation ; Radyoloji = Radiology ; Teşhis = Diagnosis ; Teşhis-ayırıcı = Diagnosis-differential ; Yaralar ve yaralanmalar = Wounds and injuries" için Tıp Fakültesi Tıpta Uzmanlık Tezleri listeleme

Sırala: Sıra: Sonuçlar:

  • KAVAKLI, UĞUR (Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2012)
    Giriş ve Amaç: Klinik Adli Tıp uygulamasında olguları değerlendirmede klinisyenin ve radyoloğun koyduğu tanılar arasında görüş farklılıkları olabilmektedir. Fizik muayene bulgularıyla hastayı bir bütün olarak değerlendiren ...