DSpace Kurumsal Arşivi

Konu "  pankreas adenokarsinomu, prognozu belirleyen faktörler,pancreatic carcinoma, prognostic factors" için Tıp Fakültesi Tıpta Uzmanlık Tezleri listeleme

Konu "  pankreas adenokarsinomu, prognozu belirleyen faktörler,pancreatic carcinoma, prognostic factors" için Tıp Fakültesi Tıpta Uzmanlık Tezleri listeleme

Sırala: Sıra: Sonuçlar:

  • Ünek, İlkay Tuğba (Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2010)
    Amaç: Pankreas adenokarsinomunun prognozu çok kötüdür. Gelişmiş ülkelerde, kanser ilişkili ölümlerin beşinci sırasında yer almaktadır. Cerrahi, tek küratif tedavi yöntemidir fakat hastaların yalnızca %10-20'si cerrahi ...