DSpace Kurumsal Arşivi

ENDOMETRİAL KARSİNOMLARDA BLC-2, NM23 VE E-CADHERİN EKSPRESYONLARININ YAŞ, HİSTOLOJİK TÜR, DERECE, EVRE VE MYOMETRİAL İNVAZYON DERİNLİĞİ İLE İLİŞKİSİ

Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.