DSpace Kurumsal Arşivi

Üst Ve Alt Solunum Yollarından İzole Edilen Çeşitli Bakteri Türlerine Karşı Siprofloksasin, Ofloksasin Ve Pefloksasinin Vitro Aktiviteleri

Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.