DSpace Kurumsal Arşivi

Vaginal Polip Patalojisi (Bir Olgu Nedeniyle)

Basit öğe kaydını göster

dc.contributor.author KOYUNCUOĞLU, MERAL
dc.contributor.author YÖRÜKOĞLU, KUTSAL
dc.contributor.author Özen, Emek
dc.date.accessioned 2015-10-08T15:44:40Z NULL
dc.date.available 2015-10-08T15:44:40Z NULL
dc.date.issued 1993
dc.identifier.uri https://dspace.deu.edu.tr/xmlui/handle/12345/3442 NULL
dc.description.abstract en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi en_US
dc.subject vaginal polip vaginal polyp en_US
dc.title Vaginal Polip Patalojisi (Bir Olgu Nedeniyle) en_US
dc.title.alternative en_US
dc.type Article en_US


Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster