DSpace Kurumsal Arşivi

SULBAKTAM - AMPİSİLİN VE AMOKSİSİLİN - KLAVULANİK ASİTİN ESCHERICHIA COLI VE KLEBSIELLA PNEUMONIAE SUŞLARINA ETKİNLİĞİNİN GENİŞLEMİŞ SPEKTRUMLU BETA - LAKTAMAZ VARLIĞI İLE İLİŞKİSİ

Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.