DSpace Kurumsal Arşivi

YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDEN SOYUTLANAN GRAM NEGATİF BAKTERİLER ÜZERİNE BETA LAKTAM/BETA LAKTAMAZ İNHİBİTÖR KOMBİNASYONU ANTİBİYOTİKLERİN ETKİNLİĞİ

Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.