DSpace Kurumsal Arşivi

Luteinizan Hormon (LH)/ Folikül Stimülan Hormon (FSH) Oranı Yüksek Olan Polikistikover Hastalıklı (PCOD) Olguların Klinik ve Endokrinolojik Olarak Değerlendirilmesi

Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.