DSpace Kurumsal Arşivi

MESANENİN DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ DERECE 2 TRANSİZYONEL HÜCRELİ KARSİNOMLARINDA

Basit öğe kaydını göster

dc.contributor.author KOYUNCUOĞLU, MERAL
dc.contributor.author Özen, Emek
dc.contributor.author Kırkalı, Ziya
dc.contributor.author Gençbay, Ahmet
dc.contributor.author Çakalağaoğlu, Fulya
dc.contributor.author YÖRÜKOĞLU, KUTSAL
dc.date.accessioned 2015-10-08T15:27:20Z NULL
dc.date.available 2015-10-08T15:27:20Z NULL
dc.date.issued 1996
dc.identifier.uri https://dspace.deu.edu.tr/xmlui/handle/12345/3132 NULL
dc.description.abstract Mesane transizyonel hücreli karsinomlarında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Derece 2 tümörler heterojen bir gruptur ve bir kısmı derece 1 gibi, bir kısmı derece 3 gibi agresif seyretmekte ve tedavi seçimi zorluk yaratmaktadır. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi en_US
dc.subject Mesane, transizyonel hücreli karsinom, morfolojik, prognostik faktörler en_US
dc.title MESANENİN DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ DERECE 2 TRANSİZYONEL HÜCRELİ KARSİNOMLARINDA en_US
dc.title.alternative en_US
dc.type Article en_US


Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster